دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
آشفتگی در مفهومِ
آشفتگی در مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه" و نقشِ حیث التفاتی در ایضاحِ این مفهوم

امیر اغایلی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ مصطفی پیرمرادیان

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 5-30

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2366

چکیده
  عدمِ وجودِ تصوری روشن از مفهومِ "متنِ تاریخنگارانه"، نظریه پردازی و مفهوم سازی را در حوزه ی نظریِ تاریخ و شعبات آن، دچارِ صعوبت نموده است. این معضل همچنین، پژوهشگرانِ حوزه ی تاریخِ تاریخنگاری را در تشخیص ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره
اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره

هدیه تقوی؛ فاطمه جان احمدی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2367

چکیده
   ابن شبه نمیری بصری از مورخان قرن سوم هجری، با تدوین تاریخ المدینه المنوره، گامی مهم در رونق تاریخ نگاری محلی برداشت. هر چند که نویسنده متاثر از فضای فکری و عقیدتی عصر خود به تدوین تاریخ مدینه پرداخته، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی ( مطالعه موردی کتاب مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون)
رویکردهای عقلانی در تاریخ نگاری پیشامشروطگی ( مطالعه موردی کتاب مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون)

محمد سلماسی زاده

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 57-77

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2368

چکیده
  «ماطه وس خان ملیک یانس» از ارامنه ایران ، در سال 1322 ه.ق کتابی را به نام «مملکت شمس طالع یا دولت ژاپون» تالیف کرد که نخستین تاریخ نگاری فارسی از کشور ژاپن است.نویسنده این کتاب تلاش کرده است علل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روش و بینش تاریخ‌نگاری اسکندربیگ منشی در عالم‌آرای عباسی با تکیه بر وقایع گیلان
روش و بینش تاریخ‌نگاری اسکندربیگ منشی در عالم‌آرای عباسی با تکیه بر وقایع گیلان

محمد شورمیج

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2369

چکیده
  اندیشه تاریخ‌نگاری در تواریخ رسمی و سلسله‌ای دوره صفویه،بر پایه ساختار سنتی پیشین و بر مبنای نگرش سلطان متدین و مروّج شیعه ادامه یافت. شیوه تاریخ‌نگاری اسکندربیگ منشی نیز ادامه تاریخ‌نویسی سنتی عصر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله
زمینه های اجتماعی و اهداف تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله

مهدی هوشمند نهند؛ ناصر صدقی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2370

چکیده
   خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در زمانه‌ای می‌زیست که ایران عرصه ورود و استقرار قبایل مغول و ترک و ایجاد دگرگونی ها و گسست های گسترده در ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی بود. وی به‌عنوان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمود بنیان‌های فکری مشروطه‌خواهی در خوابنامه‌های عصر قاجاریه
بازنمود بنیان‌های فکری مشروطه‌خواهی در خوابنامه‌های عصر قاجاریه

زهره علیزاده؛ زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 117-147

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2371

چکیده
  خوابنامه‌های عصر قاجاریه یکی از منابع غیر تاریخنگارانه‌اند که در آشنایی با زمینه‌ها و بستر‌های فکری شکل‌گیری انقلاب مشروطه جایگاه ویژه‌ای دارند. شماری از روشنفکران عصر قاجار با رویکرد به قالب نوشتاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری حمدالله مستوفی قزوینی
بینش و روش در تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری حمدالله مستوفی قزوینی

ذکرالله محمدی؛ مسعود آدینه‌وند

دوره 24، شماره 14 ، دی 1393، صفحه 149-179

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2372

چکیده
  حمدالله مستوفی قزوینی از مورخان و رجال دیوانی عصر ایلخانان بوده که با اثرپذیری از پیشینیان و نیز تأثر از روزگار خود، به نگارش آثاری در حوزه‌های تاریخ، شعر و جغرافیا روی آورده است. بینش مستوفی، ترکیبی ...  بیشتر