از نویسندگان گرامی خواهشمندیم جهت بررسی اولیه مقاله(پس از ارسال ایمیل پرداخت هزینه داوری به نویسنده مسئول، از جانب مجله) مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ریال به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۱۲۰۳۰۰۸۷۵۲ بانک مرکزی با شناسه واریز ۳۹۳۰۷۱۲۸۲۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱۰۰۴۴۱۳۰۰۴۴۴ و یا  از طریق درگاه بطور آنلاین واریز و یا از طریق بانک واریز و تصویر فیش را به آدرس HP.H@alzahra.ac.ir ارسال نمایند.

 -  شایان ذکر است پس از طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و موافقت اعضا برای ارسال کار به داوری، درگاه پرداخت اینترنتی سامانه با ارسال ایمیل پرداخت هزینه داوری به نویسنده مسئول، فعال می شود

 

نحوه پذیرش مقاله

 هر مقاله ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

 -     هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

 -     تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.

 -     مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.

-     ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.

 -    نامه رضایت استادان راهنما و مشاور باید هنگام ارسال مقاله در سامانه ضمیمه شود و  یا به ایمیل مجله ارسال گردد.

 

ضوابط مربوط به مقالات

 از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم مقالات رعایت کنند:

 مقاله از طریق سامانه الکترونیک مجله (hph.alzahra.ac.ir) ارسال شود.

          مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:

-    نویسندگان باید فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم، با امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمایند.

 -   جهت دریافت فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع بر روی عنوان فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافعکلیک فرمایید.

  -         چکیده فارسی و انگلیسی (چکیده بیش از 200 کلمه نباشد.)

 -         واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق (حداکثر 5 واژه)

 -         مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف

 -         بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

 -         نتیجه گیری

 -         فهرست منابع و مآخذ

    فهرست منابع و مآخذ به تفکیک زبان منابع (در دو بخش فارسی/ عربی و لاتین) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود.

 نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح (مترجم...)، محل انتشار، ناشر.

 - توجه کنید که  منابع فارسی به انگلیسی ترجمه یا آوانگاری شوند.

مثال:

-          Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal)

-          Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In Persian with English abstract)

-          Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian)

  1. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (حسینی، 1385: 133/1) قید شود.
  2. مقاله حداکثر در 6500 واژه، حدود 20 صفحه در محیط   word باشد.
  3. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.
  4. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در فایل جداگانه (نه در فایل مقاله) ارسال شود.

 5. چاپ مقالات به زبان های خارجی (انگلیسی، عربی، فرانسه و...) منوط به شرایط زیر است:

 

الف. نویسنده غیر فارسی زبان باشد.

 

ب. در مورد نویسندگان فارسی زبان، ضرورت ویژه ای چاپ مقاله به زبانی غیر از زبان فارسی را توجیه کند. (تشخیص این امر به عهده هیئت تحریریه است.)

 

مقالات پس از تصویب باید شامل موارد زیر باشند.

 

 1-    به منظور تلاش برای ثبت در نامه فهرست های خارجی، مقالات مصوب باید دارای خلاصه مفصل به زبان انگلیسی بین 1200 تا 1500 کلمه باشند. خلاصه مفصل جایگزین چکیده کوتاه نخواهد شد. بلکه در کنار آن خواهد بود. خلاصه مفصل تمام شاخص های مقاله را باید داشته باشد. مانند عنوان، مساله، روش، پرسش ها، فرضیه، متن و نتیجه

 

 2-    لازم است نویسندگان محترم به مقالات زبان های خارجی منتشر شده در نمایه بین المللی مانند  ISI و Scopus  و... باشند، بنابر ضرورت های پژوهشی ارجاع دهند. مقالاتی که ارجاع به مقالات نمایه شده بین المللی نداشته باشند در اولویت چاپ قرار نخواهند داشت.

 

 3-    لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله که در مجلات داخلی به ویژه مقالات دانشگاه الزهراء(س) چاپ شده است، ارجاع داده شود. 

 

 4-    نقد و بررسی مقالات و کتاب های چاپ شده به زبان های مختلف در پیشینه ضرورت دارد.

 

  شایان ذکر است پس از طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و موافقت اعضا برای ارسال کار به داوری، درگاه اینترنتی سامانه با ارسال ایمیل پرداخت هزینه داوری به نویسنده مسئول، فعال می شود.