آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 531
تعداد پذیرش 108
تعداد عدم پذیرش 335

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 246
تعداد مشاهده مقاله 239379
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 351041
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 217 روز
درصد پذیرش 20 %