نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد مدعو دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مطبوعات اعم از نشریات، روزنامه‌ها و مجلات، از مهم‌ترین ارکان جریان روشنفکری و تحول‌خواهی در ایران عصر قاجاریه بودند. یکی از موثرترین راهبردهای اصحاب جراید برای آگاهی بخشی و ایجاد مطالبه‌گری در بین مردم، معرفی رسانه‌ها و بیان اهمیت آنها در سیر ترقی و نواندیشی در جوامع غربی بود. در میان کشورهای مختلف، وضعیت جراید آمریکا به عنوان الگو مورد توجه دگراندیشان و فعالان مطبوعات در عصر قاجاریه قرار گرفت. نوشتار حاضر با رویکرد تبیینی و با تکیه بر مفهوم تجدد‌خواهی و گفتمان انتقادی اصلاح‌طلبان دوره قاجاریه به این پرسش پاسخ می‌دهد که جراید ایرانی در این دوره چگونه سیر ترقی مطبوعات در آمریکا را معرفی می کردند و این آگاهی‌ بخشی چه دستاوردهایی برای ایرانیان داشت؟ با تحقیق و تفحص در مطبوعات عصر قاجاریه و اسناد منتشر نشده وزارت خارجه این فرضیه مطرح شد که دگراندیشان ایرانی به صورت روشمند، با نگارش مقالات متعدد در خصوص رونق و شکوفایی مطبوعات در آمریکا، نقش جراید در ایجاد تحول و ترقی اجتماعی و سیاسی در این کشور را تبیین کرده و بر این باور بودند که ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران نیز مستلزم توسعه مطبوعات و آگاهی بخشی از طریق آن است. باور به الگوپذیری از تجربه آمریکا، اصحاب جراید و دیپلمات‌های ایرانی در واشنگتن را به گسترش مطبوعات و بهبود وضعیت کمی و کیفی آن در ایران عصر قاجاریه تشویق کرد. ورود صنعت چاپ از آمریکا و شرکت در کنگره جراید این کشور نیز در راستای همین الگوپذیری انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of American press developments in the Qajar era press and its impact on the journalistic process of this period

نویسنده [English]

  • Fereshte Jahani

Professor, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

The press, including publications, newspapers and magazines, were one of the most important pillars of the intellectual and revolutionary movement in Qajar Iran. One of the most effective strategies of the media to raise awareness and create demand among the people was to introduce the media and express their importance in the development and modernization of Western societies. Among different countries, the situation of the American press as a model was considered by dissidents and press activists in the Qajar era. The present article, with an explanatory approach and relying on the concept of modernism and critical discourse of the Qajar reformists, answers the question of how the Iranian press in this period introduced the development of the press in the United States and what were the achievements of this awareness for Iranians? Examining the Qajar-era press and unpublished State Department documents, it was hypothesized that Iranian dissidents had methodically written numerous articles on the prosperity of the press in the United States, and that the media had played a role in social and political change. They explained the country and believed that changing the social and political structures of Iran also requires the development of the press and raising awareness through it. Belief in the modeling of the American experience encouraged the Iranian press and diplomats in Washington to expand the press and improve its quantitative and qualitative status in Qajar Iran. The arrival of the printing industry from the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • American Press
  • Qajar Press
  • Printing Industry
  • Progressives
  • Diplomats