داوران نشریه تاریخ نگری و تاریخ نگاری در سال 1400

داوران نشریه تاریخ نگری و تاریخ نگاری در سال 1400

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)       

حسین آبادیان

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

2)       

مهدی ابوالحسنی ترقی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

Publons

3)       

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

4)       

روح الله اسلامی

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

5)       

محبوبه اسماعیلی

مربی

تاریخ اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

6)       

حسن الهیاری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

Publons

7)       

زلیخا امینی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ایلام

 

8)       

حسین بارانی

دانشیار

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشگاه بیرجند

 

9)       

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

10)    

شهلا بختیاری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

11)    

صفورا برومند

دانشیار

تاریخ ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

12)    

محسن بهرام نژاد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

13)    

رضا بیگدلو

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم اجتماعی

 

14)    

علی بیگدلی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

15)    

ناصرالدین پروین

دکترای تخصصی

علوم ارتباطی

پژوهشگر

 

16)    

مصطفی پیرمرادیان

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

 

17)    

محمدرضاجلالی

دانشیار

روانشناسی بالینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

18)    

 شهرام جلیلیان

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

19)    

زهرا حاتمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

20)    

زهرا حامدی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

 

21)    

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

22)    

مرضیه حسینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

23)    

حسن حضرتی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

 

24)    

شکرالله خاکرند

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شیراز

Publons

25)    

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

       دانشگاه بیرجند

 

26)    

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

27)    

ابوالفضل دلاوری

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

28)    

                نیره دلیر              

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

29)    

ابوالفضل رضوی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

 

30)    

محمدعلی رنجبر

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

 

31)    

سارا زبان فهم نصیری

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

Publons

32)    

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

33)    

فریدون شایسته

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

34)    

علی شجاعی اصفهانی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه هنر اصفهان

 

35)    

شهاب شهیدانی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

 

36)    

ناصر صدقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

37)    

زهیر صیامیان

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شهید بهشتی

 

38)    

سمیه عباسی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

39)    

محمد جواد عبدالهی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

40)    

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

41)    

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

42)    

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

43)    

علی قاسمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

44)    

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

45)    

بهادر قیم

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

46)    

حمید کاویانی پویا

دانشیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

47)    

مسعود کثیری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

48)    

ندا گلیجانی مقدم

استادیار

تاریخ و تمدن اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

49)    

نجم الدین گیلانی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

50)    

یوسف متولی حقیقی

استاد بازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد بجنورد

 

51)    

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

52)    

یعقوب محمدی فر

استاد

باستان شناسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

Publons

53)    

مجید معارف

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

 

54)    

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

55)    

الهام ملک زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

56)    

مسعود موسوی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

57)    

اشرف السادات موسوی لر

استاد

پژوهش هنر

دانشگاه الزهراء(س)

 

58)    

محمدسرور مولایی

استادبازنشسته

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

59)    

فرشید نادری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

      Publons

60)    

سیروس نصراله زاده

دانشیار

فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

61)    

مرتضی نورایی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

        Publons

62)    

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 

63)    

مریم نوری امیرآبادی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

64)    

علیمحمد ولوی

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

65)    

شهرام یوسفی فر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons