ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

1)      

محمد امیر احمدزاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2)      

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

3)      

محمد احمدی منش

استادیار

تاریخ اسلام

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)

4)      

بهنوش اخوان تویسرکانی

استادیار بازنشسته

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه الزهراء(س)

5)      

بهرام اخوان کاظمی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

6)      

سوسن اصیلی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

7)      

محمد الله اکبری

استادیار

تاریخ اسلام

جامعه المصطفی

8)      

فریدون اله یاری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

9)      

محسن الویری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه باقر العلوم

10)    

محمد تقی ایمان پور

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

11)    

زهرا اهری

دانشیار

معماری و شهرسازی

دانشگاه شهید بهشتی

12)    

حسین آبادیان

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

13)    

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

14)    

صفورا برومند

دانشیار

تاریخ ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

15)    

رضا بیگدلو

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم اجتماعی

16)    

احمد پاشازانوس

دانشیار

زبان و ادبیات عربی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

17)    

نصراله پور محمدی املشی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

18)    

پروین ترکمنی آذر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

19)    

هدیه تقوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

20)    

شهرام جلیلیان

دانشیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

21)    

زهرا حامدی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

22)    

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

23)    

سید توفیق حسینی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه الزهراء(س)

24)    

حسن حضرتی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

25)    

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

26)    

منصور داداش نژاد

دانشیار

تاریخ اسلام

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

27)    

قنبرعلی رودگر

استادیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

28)    

علی سالاری شادی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

29)    

حبیب الله سعیدی نیا

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خلیج فارس

30)    

حسین سلطان زاده

دانشیار

معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

31)    

محمد علی سلطانی

-

تاریخ کرمانشاه

پژوهشگر

32)    

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

33)    

کریم سلیمانی دهکردی

دانشیار

ایران شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

34)    

اسماعیل سنگاری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اصفهان

35)    

محبوبه شرفی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری

36)    

اسماعیل شمس

-

تاریخ ایران اسلامی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

37)    

مقصودعلی صادقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

38)    

نصرالله صالحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

39)    

ناصر صدقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

40)    

زهیر صیامیان

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شهید بهشتی

41)    

مریم عابدینی مغانکی

-        

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

42)    

سمیه عباسی

-        

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

43)    

محمد جواد عبدالهی

-        

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

44)    

علی اکبر علیخانی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

45)    

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

46)    

بدرالسادات علیزاده مقدم

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه پیام نور اصفهان

47)    

شهرام غلامی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

48)    

علی غلامی دهقی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

49)    

فهیمه فرهمند پور

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

50)    

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

51)    

نسرین فقیه ملک مرزبان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

52)    

حسین فقیهی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

53)    

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

54)    

پروین قدسی زاد

-

تاریخ اسلام

دانشنامه جهان اسلام

55)    

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

56)    

حمید کرمی پور

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

57)    

منصوره کریمی قهی

-

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

58)    

علی محمد زمانی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهگشر سازمان اسناد و کتابخانه ملی

59)    

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

60)    

محمد مهدی مرادی خلج

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

61)    

دل آرا مردوخی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

62)    

مجید معارف

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

63)    

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

64)    

اصغر منتظرالقائم

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

65)    

حامدی منتظری مقدم

دانشیار

تاریخ  اسلام

موسسه امام خمینی(ره)

66)    

مصطفی مهر آئین

استادیار

جامعه شناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

67)    

رقیه میر ابوالقاسمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشنامه جهان اسلام

68)    

طاهره ناصری

-

تاریخ اسلام

پژوهشگر

69)    

محمدرضا ناظری

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

70)    

مصطفی نامداری منفرد

-

تاریخ ایران اسلامی

مدرس مدعو دانشگاه یاسوج

71)    

مرتضی نورایی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

72)    

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

73)    

نفیسه واعظ

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

74)    

علیمحمد ولوی

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)