پس از ثبت نام درسامانه، برای ارسال مقاله جدید ابتدا به نقش نویسنده مراجعه کنید. با استفاده از گزینه "ارسال مقاله جدید" می توانید مقاله خود را برای نشریه ارسال نمایید. برای اطلاعات بیشتر مراحل زیر را مطالعه نمایید.

مراحل

برای ارسال مقاله ابتدا از طریق نقش نویسنده به بخش" ارسال مقاله جدید" مراجعه کنید.

برای ارسال مقاله لازم است مراحل زیر را انجام دهید(در ادامه همه مراحل به صورت تصویری آموزش داده می شوند):

 1. انتخاب نوع مقاله
 2. وارد کردن عنوان
 3. اضافه کردن نویسندگان
 4. وارد کردن چکیده
 5. افزودن کلیدواژگان
 6. انتخاب موضوعات
 7. توضیحات تکمیلی
 8. داوران پیشنهادی
 9. اضافه کردن فایل‌ها
 10. نامه به سردبیر و چک لیست
 11. تکمیل ارسال مقاله

انتخاب نوع مقاله

 پس از ورود به بخش "ارسال مقاله جدید" صفحه زیر به شما نمایش داده می شود.در این مرحله باید نوع مقاله خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات هر مرحله با انتخاب گزینه "بعدی" به مرحله بعد هدایت می شوید.

وارد کردن عنوان مقاله

در این مرحله عنوان مقاله را به صورت کامل (به دو زبان خواسته شده) وارد کنید.

اضافه کردن نویسندگان

 

نام و اطلاعات نویسنده ای که در حال ارسال مقاله است در جدول پایین صفحه نمایش داده می شود و نیازی به ورود مجدد اطلاعات این نویسنده نیست. نویسنده ای که مقاله را ارسال می کند، نویسنده عهده دار مقاله است و مشاهده وضعیت مقاله، بازنگری و .. تنها از پروفایل این نویسنده امکان پذیر است. در صورتی که نویسنده یا نویسندگان دیگری در تهیه و تدوین مقاله مشارکت داشته‌اند، نام، عنوان و نشانی ایمیل آن‌ها را  به دقت وارد کنید. سامانه در راستای اطلاع‌رسانی، به آن‌ها نیز ایمیل ارسال می‌کند.

ضمناً در صورتی که در این بخش نویسنده عهده دار مقاله را تغییر دهید مقاله به پروفایل او منتقل می شود و دسترسی از نویسنده عهده دار قبلی گرفته می شود.

در جدول پایین صفحه جلوی نام نویسنده عهده دار مقاله علامت ستاره قرار دارد. 

برای وارد کردن اطلاعات سایر نویسندگان  فرم زیر را کامل کنید. پس از تکمیل و ذخیره فرم، نام نویسنده جدید به جدول پایین صفحه اضافه می شود.

افزودن کلیدواژگان

در این مرحله کلید واژگان مقاله را وارد کنید. تعداد کلید واژگان مورد نیاز و نوع جداکننده در بالای صفحه نمایش داده می شود.

در صورتی که تعداد کلیدواژگانی که نویسنده وارد کرده است، در بازه تعیین شده نباشد سامانه اجازه ورود به مرحله بعدی را نمی دهد.

 

انتخاب موضوعات

موضوع مقاله را انتخاب کرده و چنانچه موضوع و حوزه کار تخصصی شما در فهرست موضوعات نیست به مدیر سامانه پیشنهاد دهید.

 

توضیحات تکمیلی

درصورت نیاز می توانید توضیحات تکمیلی خود را برای اعضای هیات تحریریه در این بخش بنویسید.

پس شرایط و ضوابط را مطالعه کنید و آن را به صورت زیر تایید کنید تا بتوانید به مرحله بعدی بروید.

 

اضافه کردن فایل ها

فایل اصل مقاله را به همراه سایر مستندات (در صورت لزوم) در این مرحله بارگذاری کنید.

ابتدا نوع فایلی را که می خواهید بارگذاری کنید انتخاب کنید و پس از آن فایل را در سامانه بارگذاری و ذخیره نمایید.

 

نویسندگان محترم لطفا به هیچ عنوان فرم تعارض منافع و فرم تعهدنامه را به عنوان تصویر یا فایل های تکمیلی/اضافی بارگذاری نکنید.

 نامه به سردبیر و چک لیست

تکمیل ارسال مقاله

در صورتی که همه موارد به دقت تکمیل‌شده باشد، امکان ارسال مقاله را دارید.(گزینه "ارسال مقاله" برای شما فعال خواهد بود.") در غیر این صورت مجدد فرم مربوطه را بازبینی کنید و اطلاعات ضروری را در سامانه وارد کنید.

پس از انتخاب گزینه"ارسال مقاله" هشدار زیر به شما نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه OK مقاله ارسال می شود.

پس از ارسال مقاله پیام تایید به صورت زیر به شما نمایش داده می شود و نامه تأییدیه دریافت مقاله به ایمیل نویسندگان ارسال می‌شود.

 پیگیری وضعیت مقاله

برای پیگیری وضعیت مقاله می توانید به بخش "مقالات ارسال شده / در حال بررسی" مراجعه فرمایید. امکانات این بخش را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

 

نکات قابل توجه

فرم را به دقت تکمیل کنید. توجه داشته باشید که ارائه اطلاعات برخی از مراحل الزامی است و بدون تکمیل اطلاعات فرم، امکان عبور به مرحله بعدی را ندارید.

پرسش های متداول و اشکالات
 • اگر در مرحله پایانی گزینه تکمیل ارسال مقاله وجود نداشت :

در مرحله نهایی نواقص با رنگ قرمز در بالای صفحه نمایش داده می شود. 

 

اگر خطا مربوط به بخش تکمیل ارسال مقاله باشد: به مرحله "اضافه کردن فایل ها" مراجعه کنید و  فایل هایی که نوع مقاله آن ستاره دار میباشد را بارگذاری کنید.

اگر خطا مربوط به بخش پیشنهاد داور باشد: به مرحله "داوران پیشنهادی" مراجعه کنید و اطلاعات داور پیشنهادی خود را وارد کنید.

اگر خطا مربوط به فرم چک لیست باشد: به مرحله "نامه به سردبیر و چک لیست" مراجعه کنید و گزینه های اجباری چک لیست را مارک دار کنید.

- چگونه می توان نویسنده عهده دار مقاله را تغییر داد؟

به مرحله"اضافه کردن نویسندگان" مراجعه کنید و با ویرایش اطلاعات مقاله نویسنده عهده دار مقاله را تغییر دهید. با تغییر نویسنده عهده دار مقاله به پروفایل نویسنده عهده دار جدید منتقل می شود.