داوران نشریه تاریخ نگری و تاریخ نگاری در سال1399

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)      

محمد امیر احمدزاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

2)      

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

3)      

زهرا الهوئی نظری

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

4)      

محسن الویری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه باقر العلوم

 

5)      

محمد تقی ایمان پور

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

6)      

علی بابایی سیاب

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه بین المللی امام خمینی

Publons

7)      

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

8)      

حسن باستانی راد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

9)      

شهلا بختیاری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

10)    

عباس برومنداعلم

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

 

11)    

روح الله بهرامی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه رازی

 

12)    

علی بهرامیان

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

دایره المعارف بزرگ اسلامی

 

13)    

غلامعلی پاشازاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

14)    

مهدیه پاکروان

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

15)    

منصور پهلوان

استاد

الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه تهران

 

16)    

هدیه تقوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

17)    

محمد جعفر چمنکار

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

 

18)    

ابوالفضل حسن آبادی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

19)    

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

20)    

سید توفیق حسینی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

21)    

مریم حسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

22)    

میرهادی حسینی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

 

23)    

حسین حسینیان مقدم

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

24)    

حسن حضرتی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

 

25)    

یعقوب خزائی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

26)    

منصور داداش نژاد

دانشیار

تاریخ اسلام

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

27)    

فرهاد دشتکی نیا

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید باهنر

 

28)    

معصومه دهقان

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

 

29)    

فاطمه رستمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

30)    

آرزو رسولی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید بهشتی

 

31)    

قنبرعلی رودگر

استادیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

32)    

حسین زرینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

33)    

علی سالاری شادی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

 

34)    

محمدرضا سحاب

-

نقشه‌نگار

پژوهشگر

 

35)    

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

36)    

اسماعیل سنگاری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اصفهان

Publons 

37)    

هدی سید حسین زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

38)    

پریسا شادقزوینی

دانشیار

فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

39)    

علی شجاعی اصفهانی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه هنر اصفهان

 

40)    

اسماعیل شمس

-

تاریخ ایران اسلامی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

 

41)    

مقصودعلی صادقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

42)    

ناصر صدقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

43)    

زهیر صیامیان

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه شهید بهشتی

 

44)    

غلامرضا ظریفیان

استادیار بازنشسته

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

 

45)    

جواد عباسی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

46)    

سمیه عباسی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

47)    

عیسی عبدی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

48)    

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

49)    

نهله غروی نایینی

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تربیت مدرس

 

50)    

علی غلامی دهقی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

51)    

فریده فرزی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

52)    

فهیمه فرهمند پور

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

 

53)    

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

54)    

نسرین فقیه ملک مرزبان

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

55)    

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

56)    

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

57)    

علی کالیراد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

58)    

منصوره کریمی قهی

-

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

59)    

جمشید کیان فر

-

نسخ خطی

پژوهشگر

 

60)    

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

61)    

ابراهیم مشفقی فر

استادبازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه امام حسین(ع)

 

62)    

مجید معارف

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

 

63)    

مریم معزی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

64)    

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

65)    

اصغر منتظرالقائم

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

 

66)    

محمدسرور مولایی

استادبازنشسته

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

67)    

طاهره ناصری

-

تاریخ اسلام

پژوهشگر

 

68)    

لیلا نجفیان رضوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

69)    

مرتضی نورایی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

Publons

70)    

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 

71)    

مریم نوری امیرآبادی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر