مؤلفه‌های هویت ملی در برخی آثار مکتوب نیمه‌ی نخست دوره‌ی قاجار

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

در نیمه‌ی نخست دوره‌ی قاجار و به ویژه، بعد از وقوع جنگ‌های ایران و روس، توجه به ایران در آثار نویسندگان و شاعران آن دوره راه یافت و تأملاتی هرچند سطحی درباره وجوه تمایز «خود» از «دیگری» صورت گرفت.این وجه تمایز و تشخیص از تعریف محدوده‌ی جغرافیایی تا فرهنگ و تاریخ ایران را در برمی‌گرفت.توجه به جغرافیا و تاریخ زمینه‌ای برای مباحث بعدی روشنفکران، و باعث شکل‌گیری دوره‌ای نوین در تاریخ فرهنگی کشور شد؛ دوره‌ای که با اندیشه‌های باستان‌گرایانه پیوندی نزدیک دارد.
در این مقاله تلاش شده است مؤلفه‌های هویت ایرانی از دیدگاه برخی نویسندگان و شاعران دوره‌ی نخست قاجار بررسی شود.هدف مقاله آن است که ریشه‌های فکری و برخی مؤلفه‌های جنبش‌های باستان‌گرایانه در دوره‌های ناصری به بعد را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of National Identity in Some Written Works of the First Half of Qajar Period

نویسنده [English]

  • Hossein Abadian
Associate Professor, Department of History, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In the first half of the Qajar period, and especially after the wars between Iran and Russia, attention was paid to Iran in the works of the writers and poets of that period, and some reflections on the aspects of the distinction of "self" from the "other" were taken. This distinction and The recognition of the definition of the geographical range up to the culture and history of Iran included the consideration of the geography and history of the ground for the subsequent discussions of the intellectuals, and led to the formation of a new era in the cultural history of the country; a period which is closely linked to the anti-Semitic ideas.
In this article, we tried to examine the components of Iranian identity from the perspective of some writers and poets of Qajar period. The aim of this paper is to determine the intellectual roots and some components of the anti-Semitic movements in the Nazarene period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Qajar Period
  • Iranian and Russian Wars
  • Overturning
  • Aristocracy