نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

زندگی‌نامه به منزله‌ی پردازش جنبه‌هایی از زندگی یک شخصیت، امروزه یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربردِ تاریخ است. با عنایت به سبک‌ها و روش‌های متفاوتی که در دنیا برای نوشتن زندگی‌نامه‌ها به کار می‌روند، این پرسش مطرح است که در سرگذشت‌نگاری باید از چه قواعد و اصولی پیروی کرد و به چه نوع الزام‌های معرفت‌شناسانه وفادار ماند؟
این مقاله ضمن پاسخ‌گفتن به این مسئله، می‌کوشد با دسته‌بندی برخی از انواع زندگی‌نامه‌ها، درباره‌ی اهمیت زندگی‌نامه نویسی گفت‌وگو کند؛ از دانش‌های لازم برای زندگی نامه‌نویسی، منابع زندگی‌نامه نگاری، نقد زندگی‌نامه‌ها، روش‌های پژوهش در سرگذشت‌نگاری، عینیت در زندگی‌نامه‌نویسی و نیز برخی دیگر از ابعاد معرفت‌شناسانه‌ی آن سخن براند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biography Fundamentals: Methodological Considerations about Biographical Writing

نویسنده [English]

  • Aalireza Molaiy Tavani

Assistant Professor of Urmia University History Department

چکیده [English]

Biography, as the processing of aspects of a character's life, is one of the most important and widely used areas of history today. Given the different styles and methods used to write biographies around the world, the question arises as to what rules and principles should be followed in historiography and what kind of epistemological requirements should be adhered to?
While answering this question, this article tries to discuss the importance of biography by categorizing some types of biographies; Talk about the necessary knowledge for biography, biography resources, biography critique, research methods in biography, objectivity in biography and also some other epistemological aspects .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biography
  • diary؛ Objectivity؛ Biography؛ Biography resources؛ Critique of biographies
منابع:
-       آبوزرن، د.برایان و ریچارد سایر(1389). چگونه زندگی نامه بنویسیم. ترجمه ی محسن سلیمانی. تهران: سوره مهر.
-       استنفورد، مایکل(1382). درآمدی بر فلسفه تاریخ. ترجمه احمد گل محمدی. تهران: نشر نی.
-       توین بی. آرنولد (137). مورخ و تاریخ. ترجمه حسن کامشاد. تهران: خوارزمی.
-       تهرانی، آقابزرگ(1376). زندگی نامه و آثار شیخ طوسی. ترجمه ی علیرضا میرزا محمد و حمید طیبیان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
-       رضوی، مسعود(1376). هاشمی و انقلاب. تهران: همشهری.
-       روزنتال، فرانتس (1366). تاریخ تاریخ نگاری در اسلام . ترجمه ی اسدالله آزاد. مشهد: آستان قدس رضوی.
-       ساروخانی، باقر (1373).روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-       ساماران. شارال(1375). روش های پژوهش در تاریخ. ج4. ترجمه ی ابوالقاسم بی گناه، غلامرضا ذات علیان و اقدس یغمائی. مشهد: آستان قدس رضوی.
-       سجادی، صادق و عالم زاده، هادی (1382). تاریخ نگاری در اسلام. تهران: سمت.
-       سریع القلم، محمود (1380). روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل. تهران: فرزان روز.
-       فی، برایان (1383). پارادایم شناسی علوم انسانی. ترجمه ی مرتضی مردیها. تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
-       کار، ادوارد هالت(1357). تاریخ چیست؟. ترجمه ی حسن کامشاد. تهران: خوارزمی.
-       کاظم زاده ایرانشهر، حسین(1349). مقدمه ای بر کتاب شرح حال و آثار سیدجمال الدین اسدآبادی. قم: دارالفکر.
-       کالینگوود، ر.ج(1380). آیا مورخ می تواند بی طرف باشد؟. ترجمه ی عزت الله فولادوند. مجله ی بحارا. شماره ی18. خرداد و تیر.
-       کمری، علیرضا (1383). با یاد و خاطره: درآمدری بر خاطره نویسی و خاطره نگاشته های پارسی در تاریخ ایران. تهران: سوره مهر.
-       مارشال، کاترین  و گرچن ب، راس من(1377). روش تحقیق کیفی. ترجمه ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
-       مک نیل. پاتریک(1376). روش های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه ی محسن ثلاثی. تهران: آگه.
-       نوذری، حسینعلی(1379).فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ نگاری. تهران: طرح نو.
-       هانکر، مارتا(1365). مفاهیم بنیادین تئوری علمی تاریخ. ترجمه ی ت. مهتاب. تهران: انتشارات شباهنگ.