نویسنده

استادیار گروه تاریخ وفرهنگ تمدن اسلامی دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

از آنجا که فهم صحیح و دقیق علوم و فنون در هر تمدنی مستلزم اطلاع از مبانی وشالوده‌های اصلی آن تمدن است، برای فهم علومی که در دامن تمدن اسلامی بالیده‌اند نیز باید در اصل و اساس این تمدن مداقه و توجه کنیم.تمدن اسلامی بر مبنای وحی و عقل، و در قالب زبان عربی پدید آمد و نزد مسلمانان شناخت طبیعت، به منزله‌ی کارگاه صنع‌الهی، برای معرفت حق ضروری بود.به همین دلیل، آن‌ها در همه‌ی عرصه‌های تاریخ طبیعی به مطالعه و تحقیق پرداختند؛ از جمله در علم‌الحیوان(جانورشناسی) تحقیقات ممتعی کردند و تألیفات مهم و شایسته‌ی اعتنایی پدید آوردند که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoology in the Islamic History of Natural Sciences

نویسنده [English]

  • Zahra Alhooii Nazari

Assistant Professor of History and Culture of Islamic Civilization, Al-Zahra University

چکیده [English]

The understanding of a civilizations knowledge and expertise results in knowing the core of that civilization. Therefore to understand the Islamic civilization, a special attention should be paid to study the knowledge and the advancements developed in that civilization. The Islamic civilization is based on understanding and reason. For Muslims, to know God, it is necessary to know nature. Therefore, Muslims study and research all fields of the natural history, including zoology. In case of zoology, Muslims have produced numerous achievements, which will be discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural History
  • Natural Science
  • Zoology