نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء(س)

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

شناخت دیدگاه‌های مؤلفان متون کهن تاریخی ابزاری است برای دریافت رویکرد تاریخی آنان که می‌تواند نمایانگر ماهیت علم تاریخ و بینش مؤلف باشد.البدء و التاریخ تألیف مطهربن طاهر مقدسی(355 هـ /966م) یکی از مهم‌ترین متون تاریخ‌نگاری است که با رویکردی خاص به تاریخ تألیف شده است.
در کوشش برای دریافت تأثیر بیتش معرفت‌شناسانه‌ی مقدسی بر تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری او، فرض بر این است که بینش معرفت‌شناسانه‌ی مؤلف درباره‌ی مبانی علم تاریخ سبب اتخاذ رویکرد انتقادی، تلاش برای دریافت حقیقت و جامع‌نگری در بررسی وقایع گذشته شده است.
در واقع، شیوه‌ی تاریخ‌نگاری مقدسی ترکیب به هم پیوسته‌ای از علوم و اخبار است که نشان‌دهنده‌ی جامع‌نگری در کار است.وی با پیوند سایر علوم به تاریخ جنبه‌ی نوآورانه‌ی آن را وسعت و عمق بخشیده است.مؤلف مهم‌ترین رسالت تاریخ را آگاهی‌بخشی و رسیدن به حقیقت، و نیز تبیین تاریخی را در نگاه انتقادی به وقایع دانسته است.وی کوشیده است با نزدیک شدن به بی‌طرفی، استفاده از ابزار عقل در ارزیابی نقل‌ها و احتیاط عالمانه، حقیقت‌جویی را در رویکرد به تاریخ به کار بندد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epistemological Vision in Historiography of Motahar ibn Taher Maghdasi

نویسندگان [English]

  • Shahla Bakhtiari 1
  • Tahereh Nazari Ilkhan Abadi 2

1 Assistant Professor, Department of History, Al-Zahra University

2 Master of Science in Islamic History of Al-Zahra University

چکیده [English]

Being aware if historians' viewpoint can help in lightening their historical approach and insight. Al-Bed' va Al-Tarikh, by Motahar ibn Taher Maghdasi is one of important historical sources that has been written with special approach to history. Trying to understand impacts of epistemological vision of Maghdasi in Historiography, it is possible to imagine that this epistemological vision of him on essentials of history has caused a critical approach, endeavors to understanding the truth and comprehensive consideration of previous events. Maghdasi's historiographical method is a complex of variety of sciences and traditions. connecting these, he has expanded and deepened innovation aspects of history. he has convinced reaching the truths as history's most important goal, and critical approach on events as historical explanation. Maghdasi has tried to be impartial and to use rationalization in evaluation of narratives in order to benefit a truth seeking approach in history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Bed' va Al-Tarikh
  • Maghdasi
  • Epistemological Vision
  • Historical Perspestive
  • Historiography