نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده ی تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

چکیده

سکه‌شناسی از دانش‌های مکمل مطالعات تاریخی به شمار می‌رود که کاربرد آن حداقل از حدود صد سال گذشته مورد تأیید پژوهشگران باستان‌شناس، تاریخ‌دانان، مورخان تاریخ هنر و دانش‌های مرتبط دیگر بوده است.سکه‌ها به دلیل مقاومت فلز به کار رفته در آن‌ها، در برابر تغییرات دما و رطوبت، با تغییرات کم و در بسیاری موارد با کیفیت عالی باقی می‌مانند.اطلاعات موجود در سکه‌ها، از جمله نقوش، خطوط، عبارات، شعارها، نمادها و روند تغییر در علائم آن‌ها در مطالعات باستان‌شناختی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی بسیار اهمیت دارند.با وجود پیشینه‌ی ایران به عنوان یکی از نخستین سرزمین‌های مروج سکه و مجموعه‌های درخور توجه از سکه‌های ادوار مختلف تاریخ این سرزمین که در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی داخل و خارج از ایران نگهداری می‌شود، به مطالعات سکه‌شناختی در ایران به عنوان دانشی مستقل یا مکمل مطالعات تاریخی کمتر توجه شده است.در این مقاله با توجه به فقر موجود در مطالعات بین رشته‌ای، به ویژه دانش‌های مکمل مطالعات در حوزه‌ی تاریخ ایران باستان، ضمن مروری بر پیشینه‌ی دانش سکه‌شناسی، با تکیه بر روش SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی مطالعات ایرانی در مورد سکه‌های ایران باستان را آسیب‌شناسی می‌کنیم.نتیجه‌ی این پژوهش نشان‌دهنده‌ی فقدان برنامه‌ی منسجم و علمی برای پژوهش در مورد سکه‌های ایران باستان است، در حالی که زمینه‌های مناسب برای پژوهش مستمر برای تکمیل مطالعات تاریخی پژوهشگران ایرانی و ارائه‌ی دیدگاه‌های نو در حوزه‌ی مطالعات بومی و بین‌المللی سکه‌های ایران باستان فراهم است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology on Numismatic Studies in Iran: An Iran Ancient Coins Case Study

نویسنده [English]

  • Safora Borumand

Assistant Professor and Faculty Member of History Department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 Numismatics is amongst the supplementary sciences for historical studies which its validity has been confirmed by archeologists, historians, art historians and researchers of other fields since past 100 years ago. Coins as metal objects are resistance to changes of temperature and in many cases remain in high quality with fewer changes. Data on coins including designs, writings, phrases, mottos, symbols and the process of changes of signs on coins play important role in archeological, historical, economical and social studies. Despite Iran’s background as one of the first propagators of coins and the considerable collections of coins which conserve in museums and private collections in and outside of this country, little intention has been given to the numismatic studies in Iran. Due to the lack of interdisciplinary studies in ancient Iranian studies, this article will review the background of numismatic studies in Iran while using SWOT method in order to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in numismatic studies on ancient coins in Iran. This article speaks about the lack of cohesive and scientific program for ancient coins research in Iran, while there is a proper opportunity for continuous historical studies for Iranian scholars and presenting new theories in native and international studies on ancient coins of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numismatic
  • Ancient Iran
  • Historical Studies
  • Pathology