بازتاب اسراییلیات و افسانه‌های جعلی در قصه‌های حضرت نوح(ع) بر اساس متون تاریخی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ساری

چکیده

اسراییل از القاب حضرت یعقوب(ع) می‌باشد که در قرآن کریم(آل عمران/93) فقط یک بار از آن حضرت با نام اسراییل یاد شده است.اسراییلیات اصطلاحی است که علمای اسلامی به عقاید و داستان‌های خرافی که از ناحیه علمای تازه مسلمان اهل کتاب، بویژه یهودیان از قرن اول هجری در میان مسلمانان رواج یافت، اطلاق کرده‌اند.این داستان‌های جعلی و ساختگی اغلب، متوجه انبیای الهی است.پس از حضرت آدم(ع) بیشترین اسراییلیات و افسانه‌های جعلی پیرامون زندگی حضرت نوح(ع) روایت شده است.این افسانه‌ها از سه دیدگاه قابل بررسی است:نخست داستان‌هایی که مجمل آن در تورات آمده و سپس با شاخ و برگ فراوان نقل گردید، دیگر جعلیاتی است که علمای یهود راوی آن هستند و در کتاب مقدس درباره آن سخنی به میان نیامده است، نکته آخر آنکه برخی از افسانه‌ها به ظاهر نه در کتاب مقدس و نه در بیانات علمای یهود دیده شد؛ بلکه تحت تاثیر اسراییلیات رواج یافت و در متون تفسیری، تاریخی و ادبی رخنه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach to the Tradition of Historiography in Ancient Iran

نویسنده [English]

  • Askari Ebrahimi Juybari
Assistant professor of Azad university Sari
چکیده [English]

The tradition of historiography in Iran from culture and civilization perspective has been among the interest of some scholars who like to either work on or make some issues on the theoretical basis. Regarding all the alteration and changes in traditional historiography, some researches argue that the tradition has been a constant flow right from the beginning of Iran’s ancient dynasties. In this trend, they believe that, there has been a reproducing- the- past tendency, which begins from the event then follows with narration and ultimately ends with compilation in each era. However, some researchers with the interest of cyclical interpretation of history seemingly are keen to make distinction between the eras (The Ancient Iran, The Islamic era of Iran to the Constitutional Revolution, post- constitutional era.) They go even further to refute the Ancient Iran’s traditional historiography. Introducing some critical views, this article consequently would put forward a common view on this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History- Historiography- Ancient Iran- Views