نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صدا وسیما

2 کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو دانشگاه صدا وسیما

چکیده

بر اساس یک سنت دیر پا ، تاریخ نگاران به طور کلی نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به جامعه ارائه می دهند و دستاوردهای مبتنی بر تاریخ شفاهی نیز تا کنون دست کم در ایران تحت تاثیر این سنت بوده است.اما نکته فراموش شده ان است که تاریخ شفاهی به لحاظ نظری و ساختاری با رسانه های مبتنی بر صوت مانند رادیو وجوه مشترک بیشتری دارد تا رسانه های مکتوب و این دو در مراحل مختلف تولید و سپس انتشار دستاوردهای تحقیقی می توانند به یکدیگر یاری رسانند. اگرچه عده ای عقیده دارند هدف از تولید و مصرف تاریخ شفاهی در رسانه و در ارشیو متفاوت است اما صرفنظر از این تفاوتهای جزیی که ان هم در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است می توان مبانی مشترک میان این دو یافت . این مقاله با تکیه بر جدید ترین منابع در مورد تولیدات رسانه های شنیداری بویژه رادیو در حوزه تاریخ شفاهی به تببین راهکارهای مطلوب در تعامل بین رشته ای تاریخ شفاهی و رسانه رادیو می پردازد. کلید واژه ها: رسانه های شنیداری – تاریخ شفاهی –روایت – مصاحبه – صدا.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition of Theoretical and Structural Common Ground of Audio Media & Oral History

نویسندگان [English]

  • Vida Hamraz 1
  • Siavash Moghadam Charkari 2

1 Assistant Professor of IRIB University

2 MS radio Producers from IRIB University

چکیده [English]

According to a long tradition, historians generally provide their findings to the society in writing, and publishing the achievements based on oral history was also under the influence of this tradition in Iran.  But the point missing is that the oral history theoretically and structurally has more common with audio-based media such as radio than print media and these two can cooperate at different stages of production and publication of research achievements. Relying on the most recent resources of audio media productions, particularly radio in the field of oral history, this study identifies optimal solutions for interdisciplinary interaction of oral histories and radio media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audio Media
  • Oral History
  • Narrative
  • Interview
  • Voice
ـ آدام، ژان میشل و فرانسوا  زرواز (1385). تحلیل انواع داستان. ترجمه آذین حسین‌زاده و کتایون شهرزاد. تهران: نشر قطره.
ـ آسابرگر، ارتور (1380). روایت در فرهنگ عامیانه رسانه و زندگی روزمره. ترجمه محمدرضا لیراوی تهران: سروش.
ـ احمدی، بابک (1387). رساله تاریخ؛ جستاری در هرمنوتیک تاریخ. تهران: نشر مرکز.
ـ استوارت، پیتر (1390). مهارت‌های ضروری برای رادیو. ترجمه حمیدرضا نجفی. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
ـ بیمن، جیمز (1383). مصاحبه رادیویی. ترجمه احمد ارژمند. تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
ـ تولان، مایکل جی(1383). درآمدی نقادانه زبان‌شناختی بر روایت. ترجمه: ابوالفضل حری. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
ـ ریکور، پل (1383). زمان و حکایت، پیرنگ و حکایت تاریخی. ترجمه مهشید نونهالی. تهران: گام نو.
ـ ریچی، دونالد(1387). «مسئله روش در تاریخ شفاهی». ترجمه اردلان لاجوردی. فصلنامه یاد، شماره 88.
ـ کرایسل، اندرو (1385). درک رادیو. ترجمه معصومه عصام. تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
ـ کوری، گریگوری(1388). تصویر و ذهن. ترجمه احمد شهبا. تهران: مهر نیوشا.
ـ هرمن، دیوید (1393). عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت. ترجمه حسین صافی. تهران: نشر نی.
 
 ـ Murch. W (2005) womb Tone .The Transom Review: 5(1) April 1. Available from Transom org .
 ـ Mc Hugh. Siobhan (2010) Oral history and the radio documentary. university of Wollongong.
 ـStanford .Michael (1999) Acompanion to the study of history .Oxford university press.UK
ـ Thompson .Paul (2000) The voice of the past oral history .oxford university press.