دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوی در سفینه فطرت
بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوی در سفینه فطرت

نزهت احمدی

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2413

چکیده
  چکیده: از حکایات و داستان‌ها غالباً به عنوان منبعی تاریخی یاد نمی‌شود و کمتر جایگاهی در مطالعات تاریخی دارند. یکی از معدود حکایت‌نامه‌های باقیمانده از عصر صفوی، کتاب «سفینه فطرت» است. این اثر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
چرخش گفتمانی و خوانش های ایرانی قیام خیابانی
چرخش گفتمانی و خوانش های ایرانی قیام خیابانی

اسماعیل حسن زاده؛ منیژه صدری

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 25-55

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2415

چکیده
   رابطه شرایط تاریخی، متن و خواننده به دلایل متعدد دچار پیچیدگی است. این پیچیدگی اجازه نمی دهد فرد در مواجهه با متن آن را به راحتی خوانده و فهم کند. یکی از عوامل تاثیر گذار در این پیچیدگی، مساله چرخش های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دورة قاجار تا پیش از دورة مشروطه)
مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دورة قاجار تا پیش از دورة مشروطه)

مجتبی خلیفه؛ امین آریان راد

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 57-79

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2414

چکیده
  موضوع ماهیت متون دساتیری از دیر باز برای پژوهشگران علوم انسانی مطرح بوده است. آنچه تا کنون کم‌تر مورد توجه قرار گرفته موضوع دیدگاه‌های آذرکیوانیان در زمینة تاریخ ایران و روایت دساتیری از تاریخ ایران ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل رویدادها به روایت تاریخ جایگزین
تحلیل رویدادها به روایت تاریخ جایگزین

معصومه دهقان

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2417

چکیده
  تاریخ جایگزین در حقیقت بعد متفاوتی از حوادث گذشته را تصور کرده و برآیندهای این تفاوت را در جهان واقعی وارد می کند و تا آینده پیش می رود. به عبارت ساده تاریخ جایگزین تفسیر و یا بحث چه می شد اگرهای تاریخی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نگرش عوام به آثار باستانی در دوره قاجار
نگرش عوام به آثار باستانی در دوره قاجار

مریم رفیعی آتانی؛ حمیده چوبک

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2416

چکیده
  دوره قاجار و مخصوصا عصر ناصری در ایران با تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراوانی همراه است که همه جنبه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. یکی از این تاثیرات در زمینه کشفیات باستانشناسی و تغییر نگرش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد
سنت ها، آموزش و بیداری اجتماعی زنان: تحلیل تاریخی رویکرد "ملانصرالدین" به مساله ی زنان

عباس قدیمی قیداری؛ زهرا کاظمی

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 125-154

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2418

چکیده
  وجه اشتراک جوامع اسلامی در مواجهه با غرب احساس ناتوانی و عقب ماندگی شدیدی بود که همراه خود چالش های فکری زیادی در عرصه های گوناگون از جمله زنان ایجاد کرد. بطوریکه غالب جریان های روشنفکری به ویژه روزنامه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
باز شناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی
باز شناسی مبانی مشترک نظری و ساختاری رسانه های شنیداری و تاریخ شفاهی

ویدا همراز؛ سیاوش مقدم چرکاری

دوره 25، شماره 16 ، مهر 1394، صفحه 155-171

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2419

چکیده
  بر اساس یک سنت دیر پا ، تاریخ نگاران به طور کلی نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به جامعه ارائه می دهند و دستاوردهای مبتنی بر تاریخ شفاهی نیز تا کنون دست کم در ایران تحت تاثیر این سنت بوده است.اما نکته ...  بیشتر