دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
اهمیت کاربرد الگوها و روش‌های تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی
اهمیت کاربرد الگوها و روش‌های تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی

محمد امیر احمدزاده

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 5-34

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2405

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در پژوهش­های تاریخیِ دوره معاصر، غفلت از منابع سندی و مراجعۀ اغلب محققان به منابع تألیفی است. حوزۀ مطالعات تاریخی، به­دلیل تنوع و تکثر منابع معرفتی (نوشتاری) از یک­سو و تغییر بینش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض
موضعگیری ومناسبات مورخان عصر ایلخانی در قبال ابن اثیر:تضاد وتعارض

علی سالاری شادی

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2409

چکیده
  ا دو دهه از اواخر عمر ابن اثیر مورخ مشهور وصاحب کتاب الکامل مقارن ومعاصر با حمله مغول گذشت واو شاید نخستین گزارشگر حمله دهشتناک مغول در همان عصر بود .گزارش های او از حمله مغول گذشته از اصالت خاص آن،توأم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
علّیّت در مطالعات تاریخی
علّیّت در مطالعات تاریخی

محمدرضا طالبان

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 61-87

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2407

چکیده
  مطالعة علل وقایع و رخدادهای تاریخی یکی از اهداف اصلی و مهم مطالعات تاریخی است. با وجود این، وقتی دانش‌پژوهان در مطالعات تاریخی‌شان مدعی می‌شوند که فلان عامل «علّت» یک رخداد یا نتیجة خاص می‌باشد، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحول«منِ فردی» و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری نوین ایران (با تکیه بر خاطره‌نگاری عصر قاجار)
تحول«منِ فردی» و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری نوین ایران (با تکیه بر خاطره‌نگاری عصر قاجار)

سمیه عباسی؛ سیمین فصیحی

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 87-115

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2380

چکیده
  فاصله گرفتن از تاریخ و پرسش از آن یا به‌عبارتی، معرفت سوژه به سوژه را می‌توان، ویژگی برجستۀ مورخان عصر جدید دانست و سرچشمۀ این تحول را آگاهی از فردیت و التفات به شأن تاریخیت انسان قلمداد کرد. انتقال شمه‌ای ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری در دایره المعارف ها و عجایب نامه ها
تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخ نگاری در دایره المعارف ها و عجایب نامه ها

محمد رضا قلی زاده؛ علی شهوند

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 115-141

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2406

چکیده
   با طبقه‌بندی علوم در اثر وسعت اندیشه و دامنه دانش مسلمانان طی قرون اولیه هجری بود که پایه شکل‌گیری دانشی به نام دایره‌المعارف‌نویسی فراهم آمد. دایره‌المعارف‌ها با اهداف و انگیزه‌های مختلف و گاه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس پیرامون ترور شاه در سال 1344
تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس پیرامون ترور شاه در سال 1344

علیرضا ملایی توانی

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 141-167

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2410

چکیده
  تحلیل گفتمانی متن مذاکرات مجلس پیرامون ترور شاه در سال 1344 چکیده در 21 فروردین سال 1344 شاه از سوی یکی از سربازان گارد سلطنتی مورد سوءقصد قرار گرفت. این حادثه در محافل خبری داخلی و رسانه‌های خارجی به صورت‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید
صفین در تاریخنگاری ابن ابی الحدید

علی ناظمیان فرد

دوره 25، شماره 15 ، شهریور 1394، صفحه 167-175

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2408

چکیده
  رویداد صفین به مثابه یکی از عمده ترین چالش های فرا روی حکومت امام علی، از دیر باز موضوع تأملات مورخان و تاریخ پژوهان بوده است. این واقعه که در زمره «فتن» شمرده شده، در تاریخ نگاری اسلامی- بویژه مکتب ...  بیشتر