نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل نظریه آر.جی. کالینگوود درباره تاریخ برای نشان دادن ابهام‌هایی اساسی در آن است. ابهام‌هایی که به باور نگارنده، دال بر وجود تعارضی ناگزیر میان دو اصل بنیادین معرفت‌شناسی کالینگوود است؛ یعنی قول به تاریخیت ذهن و حیات آدمی و باور به امکان بازآفرینی دقیق گذشته از طریق عنصر پیشینی تخیل تاریخی. با وجود این، با علم به تفسیری بودن نتایج خویش، راه را برای تأملات بیشتر باز خواهیم دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Apriorical Imagination and Historical Knowledge: R.G.Collingwood`s Idea of ​​History

نویسنده [English]

  • Samira Elyasi

Graduate student of Western philosophy, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze RG theory.  Collingwood is about history to highlight the ambiguities in it. The ambiguities that the author believes are indicative of the inevitable conflict between the two fundamental principles of Collingwood's epistemology, namely, the promise of the history of human mind and life, and the belief in the possibility of precisely reproducing the past through the historical element of historical imagination. Nevertheless, with the knowledge of the interpretation of our results, we will turn the way to further reflection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Historical Imagination
  • Historicity
  • Methodology
  • Historical knowledge