نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تاریخ یکی از رشته‌های مهم آموزشی در علوم انسانی و علم پایه در علوم اجتماعی است که در بیشتر دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود. شیوه‌های سنّتی آموزش به تاریخ سیاسی پرداخته و از جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان غافل مانده‌اند. همچنین پژوهش‌های تاریخی در نظام سنّتی مبتنی بر اسناد سیاسی در لاکی محافظه‌کارانه فرو رفته است و نمی‌تواند به مسایل امروز جامعه و انسان پاسخ دهد.
لزوم تغییر دیدگاه در آموزش و پژوهش تاریخ به منظور کارآمد کردن این علم از ضرورت‌های مهم و اساسی در دانشگاه‌هاست. این کار می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های علمی و دقیق و برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های علمی میسر شود و توسعه کیفی آموزش و پژوهش تاریخ و به تبع آن رشد علم تاریخ را در پی داشته باشد. این مقاله تلاشی برای نشان دادن چشم‌اندازها، انتظارها و راه‌کارهای علمی برای توسعه کیفی در رشته تاریخ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

History and its Forthcoming Educational - Research Problems (Offering Strategies for Qualitaive Development )

نویسنده [English]

  • Masoud Moradi

Assistant Professor of History, University of Sistan and Baluchestan