نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

در تاریخ معاصر قفقاز، امپراتوری عثمانی و جمهوری ترکیه نام احمد آقایف(آقا اوغلو) (1869- 1939) به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار مطبوعاتی و سیاسی شناخته شده است.احمد آقایف به دلیل نقش داشتن در شکل‌گیری انجمن‌ها و محافل ترک‌گرا، همچون تورک یوردو و تورک اجاقی در امپراتوری عثمانی بیش از هر وصف دیگر، در مقام یکی از ایده‌پردازان و بنیان‌گذاران جریان پان‌ترکیسم نامبردار شده است.
دست‌مایه‌ی این مقاله، بازخوانی مجموعه مقالات احمد آقایف، «جامعه ایرانی»، در نشریه‌ی فرانسوی نووِل رُوو(1891-1893) بوده و تلاش شده است نگرش آقایف به ایران در واپسین سال‌های سده‌ی نوزدهم نمایانده شود؛ زیرا با توجه به نقش آقایف در شکل‌گیری هویت آذربایجان قفقاز و جایگاه وی در جنبش پان ترکیسم، نوع نگراش او به هویت ایرانی در عنفوان جوانی، سخت شایسته‌ی توجه و بررسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Iranian Society" in Paris: According to Ahmad Aghayev (1891-1893)

نویسندگان [English]

  • Hasan Hazratti 1
  • Ali Kalirad 2

1 Assistant Professor, Department of History, Tehran University

2 Ph.D. Student of Islamic History, University of Tehran