نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

از نظر مسلمین، دارالحرب شامل سرزمین‌هایی بود که در ماورای مرزهای شناخته‌شده‌ی دنیای اسلام قرار داشت؛ اروپا و نقاطی از آسیا و آفریقا دارالحرب قرار می‌گرفتند.در این مقاله تلاش شده است که یادداشت‌ها و خاطرات مسلمین در قرن‌های اولیه‌ی اسلامی، عمدتاً نوشته‌های مربوط به اروپا و اروپاییان، و در موارد اندکی نیز سایر اقوام، ارزیابی و بررسی شود.
یافته‌های تحقیق نشان داد که مسلمین، پیش ازآنکه مغولانبه دنیای اسلام یورش نظامی ببرند، به دلایل مختلف از اروپا دیدارهایی داشته‌اند و برخی از آن‌ها خاطرات، مشاهدات و مسموعات خود را به طور شفاهی یا مکتوب به اطلاع دیگر مسلمانان رسانده‌اند.دلایل این سفرها، هدف مسلمانان اروپا رفته از انتقال خاطرات خود به همکیشان خود در دنیای اسلام، کیفیت نگاه آن‌ها به اروپا و اروپاییان و تأثیرهای احتمالی متقابل حاصل از این مسافرت‌ها بین مسلمین و اروپاییان، موضوع‌هایی هستند که در این تحقیق به آن‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dar al-Harb (With Emphasis on Europe) Muslim Explorers Point of View Until The Mongoian Incursion

نویسنده [English]

  • Aalireza Karimi

Assistant Professor, Department of History, University of Tabriz