نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

از جمله منابع تاریخی برای درک تحولات دوره‌ی ساسانی، آثار به‌جا مانده از مورخان بیزانس است که به لحاظ وجود اطلاعات مهمی که مشابه آن را در دیگر منابع نمی‌توان یافت، حائز اهمیت است.یکی از مهم‌ترین این منابع، تاریخ تئوفیلاکت سیموکاتا است که تاکنون درباره‌ی آن در مطالعات تاریخ دوره‌ی ساسانی، پژوهشی مستقل به عمل نیامده و تا حدودی ناشناخته باقی مانده است.موضوع این اثر، مناسبات ایران و بیزانس در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی است.تئوفیلاکت سیموکاتا در تاریخ خود، درباره‌ی مناسبات ایران و روم، تشکیلات داخلی شاهنشاهی ساسانی، تحولات اواخر دوره‌ی ساسانی، به ویژه، دوره‌ی پادشاهی هرمزد چهارم، طغیان بهرام‌ چوبین و خسرو دوم، اطلاعات مهمی را ارائه کرده است.
سیموکاتا، آخرین مورخ بزرگ بیزانس، با آنکه در نگارش تاریخ خود روشی گزینشی و متعصبانه داشته است، اما گزارش‌های نسبتاً صحیحی را نگاشته است.این مقاله اهمیت و جایگاه تاریخ تئوفیلاکت را در مطالعات دوره‌ی ساسانی مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of History of Theophylactus Simocatta in Sassanid Era Sources

نویسندگان [English]

  • Farajallah Ahmadi 1
  • Hamid Reza Pashazanoos 2

1 Assistant Professor at Tehran University

2 Ph.D. student of Tehran University

چکیده [English]

The remaining works of Byzantine historians are among sources for understanding Sassanid era developments. These sources include significant information, similar to which not available elsewhere and therefore this makes them important. The history of Theophylactus Simocatta, is one of these sources, which has not been considered by Sassanid's history researchers so far, and is, to some extent, unknown. Persia- Byzantine relations at late six and early seven centuries is the subject of Simocatta's book. In his history, he gives us important facts relating to Persia- Byzantine relations, internal administrative structure of Sassanid dynasty, and its developments at late era, particularly the reign of Hormuz IV, the revolt of Bahram Chobin , and Khosrow II period. Simocatta, who is the last great Byzantine historian, records relatively accurate facts; although, he is not far from unilateral and sometimes prejudice overview. This paper comparatively examines the significance and position of Simocatta's History in Sassanid history studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Theophylactus
  • Byzantine Sources
  • Sassanids
  • Persia -Byzantine Wars