دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 19 (1388)
جایگاه تاریخ تئوفیلاکت سیموکاتا در منابع عهد ساسانی
جایگاه تاریخ تئوفیلاکت سیموکاتا در منابع عهد ساسانی

فرج الله احمدی؛ حمیدرضا پاشازانوس

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.839

چکیده
  از جمله منابع تاریخی برای درک تحولات دوره‌ی ساسانی، آثار به‌جا مانده از مورخان بیزانس است که به لحاظ وجود اطلاعات مهمی که مشابه آن را در دیگر منابع نمی‌توان یافت، حائز اهمیت است.یکی از مهم‌ترین این ...  بیشتر
تأثیر تاریخ‌نگاری ایرانی دوره‌ی ایلخانان و تیموریان بر تاریخ‌نگاری عثمانی
تأثیر تاریخ‌نگاری ایرانی دوره‌ی ایلخانان و تیموریان بر تاریخ‌نگاری عثمانی

ولی دین پرست

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.840

چکیده
  مبادلات فرهنگی ایران و آناتولی از دوره‌ی سلاجقه‌ی روم، نه‌تنها موجب رواج زبان و ادبیات فارسی و سایر پدیده‌های فرهنگی در آن سرزمین شد، بلکه در زمینه‌ی تاریخ‌نگاری نیز مورخان عثمانی در قرن نهم و دهم ...  بیشتر
روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری)
روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری)

علی سالاری شادی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 49-79

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.843

چکیده
  اصول و روش تحقیق در هر عصری متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی همان عصر است.راویان و اخباریان مسلمان نخستین نیز در گردآوری روایات و تألیف آثار خود، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ عصر، شیوه‌ها و روش‌های تحقیقی ...  بیشتر
تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی
تاریخ‌نگاری ایران عصر سلجوقی و مسئله‌ی دگرگونی‌های سیاسی

ناصر صدقی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 81-106

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.844

چکیده
  بخش مهم جریان تاریخ‌نگاری سلجوقی در ایران متعلق به دوره‌ی تغییرات و دگرگونی‌های قهقرایی حسات سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایرانی سده‌های پنجم و ششم هجری است؛ به‌طوری که بخشی از تاریخ‌نگاری اوایل عصر ...  بیشتر
ناکارآمدی ارزش‌زدایی از روایت تاریخی
ناکارآمدی ارزش‌زدایی از روایت تاریخی

ابوالحسن فیاض انوش

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 107-144

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.841

چکیده
  دیدگاهی که می‌پندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد، چه دیدگاهی است و چرا باید این دیدگاه را ناکارآمد پنداشت؟این دو پرسش اصلی و سؤالات فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح می‌شوند و تلاش برای ...  بیشتر
رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون
رئالیسم انتقادی و مدل «دوری» در تاریخی‌گری ابن‌خلدون

احمد کلاته ساداتی

دوره 20، شماره 6 ، آذر 1389، صفحه 145-167

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.842

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی رئالیسم انتقادی در تاریخ‌گری ابن‌‌خلدون و معرفی مدل «دوری» وی در مورد تاریخ است.روش این پژوهش نیز در چارچوب مطالعه‌ای اسنادی است و نتایجی که از آن حاصل شد این است که دیدگاه ...  بیشتر