دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ‌نگاری ابن‌بلخی حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه)
بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ‌نگاری ابن‌بلخی حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه)

پروین ترکمنی آذر

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22051/hph.2014.881

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پژوهشی در زمینه‌ی تاریخ فرهنگی ایران است و به لحاظ جست‌وجو در تاریخ نوشته‌ی ابن‌بلخی برای دست‌یابی به اندیشه‌ی مسلط بر آن، پژوهشی در حوزه‌ی معرفت‌شناسی به شمار می‌آید.نقش فرهنگ فرد ...  بیشتر
سرشت تبیین تاریخی در اندیشه‌ی ابن خلدون
سرشت تبیین تاریخی در اندیشه‌ی ابن خلدون

غلامرضا جمشیدی ها؛ محسن صبوریان

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22051/hph.2014.877

چکیده
  ابن‌خلدون در مقدمه‌ی خود گونه‌ای از اندیشه‌ی تاریخی را مطرح کرده است که با تاریخ‌نگاری رایج عصر خود و حتی پس از آن، تفاوت‌های آشکاری دارد.در این شیوه به جای تأکید بر وقایع و فقط نقل اخبار، بر یافتن ...  بیشتر
اهمیت تاریخی دیوان لغات ترک محمود کاشغر
اهمیت تاریخی دیوان لغات ترک محمود کاشغر

مجتبی خلیفه

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22051/hph.2014.878

چکیده
  سده‌ی چهارم هجری آغاز حاکمیت یافتن فرمان‌روایان ترک در سرزمین‌های اسلامی بود.حاکمیت ترکان در جهان اسلام در سده‌یپنجم به حدی گسترش یافت که هم‌زمان چندین دولت قدرتمند ترک نواحی شرقی قلمرو خلافت عباسی ...  بیشتر
پژوهشی سکه‌شناختی بر آغاز حکمرانی سلجوقیان در جرجان
پژوهشی سکه‌شناختی بر آغاز حکمرانی سلجوقیان در جرجان

سعید سلیمانی

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22051/hph.2014.880

چکیده
  بدیهی است که اطلاعات منابع مکتوب با کاستی‌هایی همراه است و این آثار در سیر تاریخی خود از متون پیشین وام گرفته‌اند، چنانکه با مطالعه‌ی راحه‌الصدور راوندی یا زبده‌النصره بنداری اصفهانی و منابع دیگر، ...  بیشتر
پیوندهای گفتمان‌های ملی‌گرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار
پیوندهای گفتمان‌های ملی‌گرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار

زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22051/hph.2014.876

چکیده
  اندیشه‌ی ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی و مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم و مبانی اندیشه‌ی تجدد به شمار می‌آیند.پیدایش این دو گفتمان در اروپا تحت تأثیر زمینه‌های ذهنی، تحولات سیاسی و اجتماعی و انقلاب‌های ...  بیشتر
جستاری بر تاریخ‌نگاری رسمی زنان در دوره‌ی پهلوی اول
جستاری بر تاریخ‌نگاری رسمی زنان در دوره‌ی پهلوی اول

الهام ملک زاده

دوره 22، شماره 9 ، فروردین 1391، صفحه 87-107

https://doi.org/10.22051/hph.2014.879

چکیده
  در آغاز حکومت پهلوی، یکی از شعارها، تغییر شرایط و ارتقای وضعیت زنان برای خروج از زندگی سنتی بود.در همین راستا اقداماتی انجام شد که پرسروصداترین آن‌ها امریه‌ی کشف حجاب است.تحصیل دختران و بانوان از مقطع ...  بیشتر