دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
تلاش‌هایی برای بومی‌سازی مکتب آنال مطالعه‌ی موردی دیدگاه‌های استاد علی مظاهری در فصل‌های میانی کتاب جاده‌ی ابریشم
تلاش‌هایی برای بومی‌سازی مکتب آنال مطالعه‌ی موردی دیدگاه‌های استاد علی مظاهری در فصل‌های میانی کتاب جاده‌ی ابریشم

علی بحرانی پور

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 5-37

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.883

چکیده
    نظر به اهمیت فعالیت‌های گسترده‌ی استاد علی مظاهری در زمینه‌ی تلفیق علوم همسایه‌ی تاریخ و تحقیق در تاریخ اقتصادی ایران به‌شیوه‌ای آنالیستی، معرفی وی به‌عنوان الگوی مطالعه‌ی میان‌رشته­ای ...  بیشتر
بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی
بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی

محسن خلیلی؛ فهیمه حسینی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 39-75

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.884

چکیده
    اهداف سیاست‌ خارجی سه‌گانه‌اند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. هدف مقاله‌ی حاضر‌، بررسی نامه‌های امیرکبیر از منظر هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌ خارجی است. در این مقاله، نگارندگان با بهره‌گیری ...  بیشتر
چالش‌های فراموش‌شده و دلالت‌های آن برای آموزش عالی هنر در نقاشی ایرانی
چالش‌های فراموش‌شده و دلالت‌های آن برای آموزش عالی هنر در نقاشی ایرانی

شهزاد صالحی‌پور

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 77-99

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.885

چکیده
  هنر ایرانی از متن تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برآمده است. این مطلب خود رابطه‌ای مستقیم را با فرضیه‌ای کلی‌تر که به مسئله‌ی هویت فرهنگی و چگونگی اقتباس یا انطباق ایده‌های نو می‌پردازد، مطرح می‌کند. ...  بیشتر
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی
فرایند تاریخی روش‌شناسی تاریخ‌نگاری اسلامی

ناصر صدقی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.886

چکیده
    مقوله‌ی روش ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش معرفتی به موضوع یک علمدارد؛همچنان‌که روش‌شناسی یا شناخت روش‌های یک علم هم مسئله‌ای است که ویژگی‌ها، و اصول و مبانی آن را باید از نوع نگاه نسبت به موضوع ...  بیشتر
نسبت علم و سیاست در طریقت‌های عرفانی عصر زندیه
نسبت علم و سیاست در طریقت‌های عرفانی عصر زندیه

احمد عقیلی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 117-148

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.887

چکیده
    دوران زندیه شامل حوادث بسیار مهمی در ارتباط با عرفان و تصوف و حضور آن در جامعه‌ی ایران است.با فروپاشی حکومت نادری و پدیدار شدن مبارزه‌ی فراگیر بر سر قدرت میان مدعیان، کشور عرصه‌ی هرج‌ومرج و ناامنی ...  بیشتر
بازنمایی سیمای کیانیان در تاریخ‏نگاری و حماسه‏ سرایی دوره‏ ی ایلخانان
بازنمایی سیمای کیانیان در تاریخ‏نگاری و حماسه‏ سرایی دوره‏ ی ایلخانان

احمد فضلی‏ نژاد

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 149-179

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.888

چکیده
    یکی از پیامدهای مهم تهاجم مغولان و استقرار دولت ایلخانی در ایران، رشد و گسترش تاریخ‏نگاری و گرایش‏های تازه در تاریخ‏نگری ایرانیان است. در این دوره، برخی تاریخ‏نگاران ایرانی ضمن توجه به جهان‌گشایی ...  بیشتر
انقلاب مشروطه و بازتعریف قدرت سیاسی
انقلاب مشروطه و بازتعریف قدرت سیاسی

احمد گل محمدی

دوره 23، شماره 12 ، آذر 1392، صفحه 182-201

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2014.889

چکیده
    انقلاب مشروطه را می‌توان نوعی کنش جمعی برای بازسازی الگوی کسب و اعمال قدرت سیاسی از طریق رسمیت و اعتبار بخشیدن به تعریف جدیدی از قدرت سیاسی دانست. به‌منظور توجیه و تأسیس الگوی جدیدی برای کسب و اعمال ...  بیشتر