دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
«خودی و دیگری مذهبی» در تاریخ نگاری عالم آرای نادری
«خودی و دیگری مذهبی» در تاریخ نگاری عالم آرای نادری

زلیخا امینی؛ سید ابولفضل رضوی

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 5-30

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.12426.1095

چکیده
  محمدکاظم‌مروی(متولد1133 ه. ق.) یکی از تاریخ‌نگاران عصر افشاریه است که در کتاب عالم‌آرای نادری به بازگویی مهمترین ویژگی‌های هویت دینی جامعه ایرانی اهتمام ورزیده است. این پژوهش می‌کوشد باشناخت دیدگاه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نصراله فلسفی و تاریخ‌نگاری جدید در ایران
نصراله فلسفی و تاریخ‌نگاری جدید در ایران

نصر الله پورفیاض؛ علیرضا علی صوفی؛ داریوش رحمانیان

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 31-54

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.14636.1324

چکیده
  ورود علم جدید به ایران و تأثیرگذاری آن بر فرهنگ و تمدّن و تاریخ‌نگاری ایرانیان، دارای زوایای مختلفی است.  نصراله فلسفی به عنوان مورّخ، مدرس، مترجم و روزنامه‌نگار، یکی از  بنیان‌گذاران تاریخ‌نگاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مسألۀ یگانگی یا تفاوت دو کتاب الحاوی فی الطب و الجامع الکبیر محمد بن زکریای رازی: بررسی شواهد
مسألۀ یگانگی یا تفاوت دو کتاب الحاوی فی الطب و الجامع الکبیر محمد بن زکریای رازی: بررسی شواهد

محمد تقوی؛ مصطفی گوهری فخرآباد

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.11237.1068

چکیده
  محمدبن زکریای رازی از جمله مشهورترین پزشکان تمدن اسلامی است که آراء و آثارش جایگاه مهمی در تاریخ پزشکی دارد. کتاب الحاوی فی الطب مشهورترین اثر وی در علم پزشکی است که گاه به عنوان اثری متفاوت از کتاب مفقود ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
میراث شیز در سنت زردشتی روزگار اسلامی
میراث شیز در سنت زردشتی روزگار اسلامی

حمیدرضا دالوند

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.11406.1071

چکیده
  شیز و آتشکده آن چنان نقش و جایگاهی در تاریخ دیانت زردشتی دارد که بنابر شواهد باستانشناختی از روزگار هخامنشی به این سو، به ویژه به روزگار ساسانیان و حتی سده چهارم هجری یکی از کانون‌های عبادی و فکری آن ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عاشورانگاری مورخان وهابی: بررسی تحلیلی ویژگی‌های روایات وهابی از واقعه کربلا
عاشورانگاری مورخان وهابی: بررسی تحلیلی ویژگی‌های روایات وهابی از واقعه کربلا

مهدی عبادی؛ سیده سعیده عقیلی

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 89-114

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2017.13639.1107

چکیده
  نقش و جایگاه واقعه عاشورا در استمرار مذهب تشیع در ادوار مختلف تاریخی، موجب شده است تا تاریخ‌نگاران وهابی در تکاپوهای خود برای ردّ و انکار مبانی عقیدتی و تاریخی تشیع، در قالب آثاری عاشورانگارانه به بررسی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جایگاه بدایع‌الوقایع در تاریخ‌نگاریِ هنری عصر سلطان‌حسین بایقرا (مطالعه موردی موسیقی‌دانانِ خراسانی)
جایگاه بدایع‌الوقایع در تاریخ‌نگاریِ هنری عصر سلطان‌حسین بایقرا (مطالعه موردی موسیقی‌دانانِ خراسانی)

مصطفی لعل شاطری

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 115-142

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.14710.1119

چکیده
  تاریخ‌نگاریِ هنری ایران را می‌توان از جمله حوزه‌های تاریخ‌نگاری دانست که تا کنون مورد مداقه جدی قرار نگرفته‌است. یکی از موضوعاتی که در دورۀ تیموریان مورد توجه حکمرانان قرار گرفت، توجه به طبقه هنرمندان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل انتقادی دیدگاه الدوری درباره خاستگاه تاریخنگاری اسلامی
تحلیل انتقادی دیدگاه الدوری درباره خاستگاه تاریخنگاری اسلامی

علی محمد زمانی؛ سید هاشم آقاجری

دوره 27، شماره 19 ، اردیبهشت 1396، صفحه 143-165

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2018.12770.1101

چکیده
    خاستگاه تاریخنگاری اسلامی مساله ای است که مستشرقان و محققان مسلمان درباره آن نظرات مختلفی داده اند. عبدالعزیز الدوری محقق مسلمان با توصیف دو خط حدیث و قبیله به عنوان محور مکاتب تاریخنگاری مدینه و ...  بیشتر