دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
روش اِسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی
روش اِسنادی و گذار از آن در تاریخ‌نگاری اسلامی

سید هاشم آقاجری؛ امیرحسین حاتمی

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 5-31

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2302

چکیده
  تاریخ‌نگاری اسلامی از همان آغاز تکوینش همانند بسیاری دیگر از معارف اسلامی مانند فقه، حدیث، کلام و... دو گونه نگرش و دیدگاه معرفتی را تجربه کرد: یکی دیدگاه نقلی- روایی و دیگر دیدگاه عقلی- انتقادی. تاریخ‌نگاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقدی بر نگاه تاریخی محمد قطب
نقدی بر نگاه تاریخی محمد قطب

مصطفی پیرمرادیان؛ سید امیر موسوی؛ محمد علی چلونگر

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2303

چکیده
  محمد قطب یکی از اعضای اخوان‌المسلمین مصر است که پس از مهاجرت به عربستان تلاش کرد تا افکار اخوانی و وهابی را با یکدیگر ترکیب کند و نشر دهد. ازجمله دیدگاه‌های وی نظرات خاصی بود که  دربارۀ سیر وقایع تاریخ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
انگاره‌های هویت ایرانی در بینش تاریخ‌نگارانه بناکتی
انگاره‌های هویت ایرانی در بینش تاریخ‌نگارانه بناکتی

ابوالفضل رضوی؛ محمدعلی جودکی

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2304

چکیده
  نوشتارحاضر با هدف بررسی انگار‌ه‌های هویت ایرانی درنگارش بناکتی در روضه اولی‌الباب انجام‌گرفته است. عرصه‌ی تاریخ‌نگاری محمل مناسبی برای اهل‌قلم ایرانی بوده تا روایت‌گر گفتمان دور‌ه‌ی خود باشند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل انتقادی تاریخنگاری خوزستان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی
تحلیل انتقادی تاریخنگاری خوزستان در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

محمدرضا علم

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2305

چکیده
   ثبت و ضبط حوادث و وقایع تاریخی و نیز ویژگی های جغرافیایی مناطق مختلف ایران با قدمتی چندهزارساله می تواند جزء رسالت های تاریخی محققان و پژوهشگران عرصه تاریخ و فرهنگ باشد.در این میان نگارش تاریخ خوزستان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ نگاری و تاریخ نگری عبدی بیک شیرازی در تکمله الاخبار
تاریخ نگاری و تاریخ نگری عبدی بیک شیرازی در تکمله الاخبار

مهدی فیضی سخا

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2306

چکیده
  تاریخ نگری و تاریخ نگاریِ مورخین عصر صفوی، بر بنیان اصولی پایه گرفته است که، در کمتر دوره ای از دوره های تاریخ نگاری در ایران، با چنین بسط و گسترشی در این زمینه مواجه می شویم، در حقیقت در آثار مورخان این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
موضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران براساس اسناد چپ (حزب توده)
موضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران براساس اسناد چپ (حزب توده)

فریبرز محرم‌خانی؛ منصور عنبرمو

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 125-148

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2307

چکیده
  این مقاله درصدد تبیین موضع حزب توده در باره ی انقلاب اسلامی ایران است.انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین انقلاب های مردمی جهان در قرن بیستم،توده مردم را در قالب گروه ها و جریانات سیاسی متوجه خود ساخت. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی چارچوب های تاریخنگاری هشام کلبی
بررسی چارچوب های تاریخنگاری هشام کلبی

یعقوب پناهی؛ وحید سعیدی؛ اصغر منتظرالقائم

دوره 24، شماره 13 ، تیر 1393، صفحه 149-168

http://dx.doi.org/10.22051/hph.2016.2308

چکیده
  از آنجا که منابع مهم تاریخی جهان اسلام به صورت قابل ملاحظه ای به روایات هشام کلبی و نقل آنها توجه نشان داده اند، می توان او را یکی از نویسندگان و محققین مهم، متقدم و اثرگذار در پیشرفت تاریخ نگاری اسلامی ...  بیشتر