دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
روایت اصلاح طلبان فرارودی قرن بیستم ازشرایط جامعه اسلامی عصر تزاری (مطالعه موردی: آثارعبدالرئوف فطرت بخارائی)
روایت اصلاح طلبان فرارودی قرن بیستم ازشرایط جامعه اسلامی عصر تزاری (مطالعه موردی: آثارعبدالرئوف فطرت بخارائی)

سیده فهیمه ابراهیمی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 5-24

https://doi.org/10.22051/hph.2017.15729.1137

چکیده
  جریان اصلاح طلبی در فرارود ابتدای قرن بیستم، همچون دیگر قطعات دنیای اسلام واکنشی بود به فلاکت پیش آمده در این سرزمین. تلاش برای باوراندن این وضعیت به ارکان جامعه، به همراه رویکردی علت شناسانه و ارائه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخ‌نگاری اسلامی
تأملی بر جایگاه رویکرد جهانی در تاریخ‌نگاری اسلامی

ابوالفضل رضوی؛ مهدی صلاح

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22051/hph.2017.7545.1010

چکیده
  اسلام به عنوان دینی دارای داعیه جهانی، اهتمام ویژه ای به تاریخ داشت و این مهم در رونق تاریخ نگاری اسلامی سهم بسزا داشت. شرایط تاریخی حاکم بر قلمرو اسلامی نیز گستره جغرافیایی، جهان‌نگری و ترکیب قومی و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری
البدء و التاریخ؛ روایت/تفسیری از بافتار فکری جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری

زهیر صیامیان گرجی؛ سعید موسوی سیانی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22051/hph.2017.12096.1086

چکیده
  کارکرد منابع تاریخی قرون متقدم اسلامی در تعین‌بخشی به تصور مسلمانان دوره‌های مختلف از سنت اسلامی و تعریف راست کیشی اسلامی موجبات اهمیت نقد تاریخی این متون می‌شود. مسئله مقاله حاضر بررسی این وضعیت در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازتاب تغییر دیدگاه های مذهبی در تواریخ عمومی دوره صفویه
بازتاب تغییر دیدگاه های مذهبی در تواریخ عمومی دوره صفویه

بدرالسادات علیزاده مقدم

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22051/hph.2017.12813.1103

چکیده
  از جمله ادوار درخشان تاریخ ایران دوره صفویه است . در این برهه تاریخ ایران شاهد تحول بزرگی در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی بود. در این دوره صفویان با اعلام رسمیت یافتن تشیع نه فقط از توان ایدئولوژی پویایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی
تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی

ابوالحسن فیاض انوش؛ علی اکبر کجباف؛ غلامرضا مهدی راونجی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hph.2017.11561.1074

چکیده
  تاریخ نگاری و تاریخ نگری دوره صفوی بر پایه کاربستی از عناصر معرفتی بر آمده از مقتضیات فرهنگی آن دوره بسط و گسترش یافت. اندیشه غالب در آثار مورخان این عصر را می توان نوعی حکمت الهیاتی خواند که از سوئی برآمده ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاثیر منابع تاریخی اهل سنت در مطالعات سیره شناسی ائمه؛ (مطالعه موردی سیره امام سجاد(ع) و تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر)
تاثیر منابع تاریخی اهل سنت در مطالعات سیره شناسی ائمه؛ (مطالعه موردی سیره امام سجاد(ع) و تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر)

عباس میرزایی نوکابادی؛ نعمت الله صفری فروشانی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22051/hph.2017.12697.1097

چکیده
  توجه به منابع تاریخی در مطالعات سیره شناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. منابعی که جایگاه کمتری در حوزه تولید میراث مکتوب میان شیعیان را به خود اختصاص داده است. در مقابل اهل سنت، نسبت به نگارش متون تاریخی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها
القاب و عناوین پادشاهان اشکانی بر روی سکه‌ها

سیروس نصراله زاده؛ اشکان گرشاسبی

دوره 26، شماره 18 ، دی 1395، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22051/hii.2017.10164.1148

چکیده
  یکی از مهم‌ترین و در دسترس‌ترین منابع برای شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و هنری دوران اشکانی، سکه‌های باقی‌مانده از آن دوره است. کتیبه‌ها و عنوان‌های درج‌شده بر سکه‌های اشکانی، که ...  بیشتر