دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهش های دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ
آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهش های دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ

محمد تقی ایمان پور؛ محمد رضا ناظری

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 5-32

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2447

چکیده
  عنوان یکی از مهم ترین عناصر یک پژوهش و دروازه ی ورود به اثر است. عنوان، برچسبی است که نویسنده و پژوهشگر به اثر و اندیشه ی خویش می زند. در گونه شناسی پژوهش های علمی؛ رساله یا پایان نامه ی تحصیلی با ویژگی هایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویکرد اجتماعی ضیاءالدین برنی در تاریخ نگاری رسمی
رویکرد اجتماعی ضیاءالدین برنی در تاریخ نگاری رسمی

شهلا بختیاری؛ اکرم جوزیان

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2448

چکیده
  کتاب تاریخ فیروزشاهی تألیف ضیاءالدین مؤید‌الملک برنی، یکی از مهم‌ترین متون تاریخ‌نگاری در حوزه تاریخ مسلمانان در هند است. این اثر، افزون بر بررسی مسائل سیاسی سلاطین مسلمان دهلی تا عصر مؤلف، مسائل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهمیت عهدنامه ها و سوگندنامه های فارسی قرن پنجم و ششم هجری قمری در تبیین روابط حکومت مرکزی و حکام تابع
اهمیت عهدنامه ها و سوگندنامه های فارسی قرن پنجم و ششم هجری قمری در تبیین روابط حکومت مرکزی و حکام تابع

علی رضاییان؛ قاسم سالاری

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2449

چکیده
  عهدنامه و سوگندنامه گونه‌ای از منشات رسمی باقی‌مانده از قرن پنجم و ششم هجری قمری است. با بررسی منشات و متون تاریخی این عهد می‌توان عهدنامه ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: اول عهدنامه‌هایی که خلفا، سلاطین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شایسته سالاری یا امتیاز فضلی در رسائل سیاسی عصر قاجار ( مطالعه موردی رسائل سیاسی عصر ناصرالدین شاه قاجار )
شایسته سالاری یا امتیاز فضلی در رسائل سیاسی عصر قاجار ( مطالعه موردی رسائل سیاسی عصر ناصرالدین شاه قاجار )

محمد سلماسی زاده

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2452

چکیده
  در برخی از رسایل سیاسی عصر ناصری از مفهومی بنام امتیاز فضلی سخن گفته شده است که می توان آن را برابر نهاد واژه شایسته سالاری دانست.شایسته سالاری فرایندی است که با جریان عقلانی سازی امور در قرون جدید شکل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بهره‌مندی از یافته‌های روان‌شناختی در تحلیل تاریخی؛ یک مرور انتقادی
بهره‌مندی از یافته‌های روان‌شناختی در تحلیل تاریخی؛ یک مرور انتقادی

روح الله شهابی؛ محمد امیر احمدزاده

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2453

چکیده
  برای کاربرد یافته‌های روانشناختی در تحلیل‌های تاریخی یک زیربنای نظری قوی وجود دارد چرا که روان‌شناسی مطالعه رفتار انسان در حال و تاریخ مطالعه رفتار و تجربه انسان در گذشته است. به نظر می‌رسد برای این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اعتبارسنجی تاریخی دو سریال درچشم باد و عمارت فرنگی (مطالعه موردی دوره رضاشاه)
اعتبارسنجی تاریخی دو سریال درچشم باد و عمارت فرنگی (مطالعه موردی دوره رضاشاه)

سیمین فصیحی؛ سارا پاک نژاد

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 117-144

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2450

چکیده
  تاریخ ازجمله عرصه‌هایی است که به‌دلیل جذابیت و شکل روایت‌گونه خود، ازطرف پر‌مخاطب‌‌ترین وتأثیرگذارترین رسانه، یعنی سینما و تلویزیون، برای داستان‌پردازی و جذب مخاطب استفاده می‌شود. این گستردگی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394
طرح جلد کتاب های درسی تاریخ معاصر دبیرستان از 1358-1394

علیرضا ملایی توانی؛ جواد نوروزی

دوره 26، شماره 17 ، آبان 1395، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22051/hph.2016.2451

چکیده
  چکیده کتاب‌های تاریخی یکی از مهمترین رسانههای فرهنگی است که نقشهای مهمی چون آگاهی‌بخشی، هویتسازی، شکلدهی به ذهنیت، باورها و عقاید افراد جامعه را از رهگذر بازنمایی و بازآفرینی گذشته بر عهده دارد. وقتی ...  بیشتر