دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار
تحول الگوهای تقسیم‌بندی تاریخ‌ ایران باستان در عصر قاجار

رضا اردو

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22051/hph.2019.20388.1223

چکیده
  تقسیم‌بندی تاریخ ایران باستان تا پیش از نیمة نخست عصر قاجار اغلب در چارچوب شاهنامه یا روایات دساتیری قرار می‌گرفت. ترجمة متون تاریخی در کنار ظهور نگاه انتقادی، به علاوة کشفیات باستان‌شناسی و رمزگشایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی
شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22051/hph.2018.16984.1163

چکیده
  تحقیق دربارة تاریخ­نگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیان‌رفتن حجم قابل‌توجهی از آثار آنان، در میان پژوهشگران این حوزه از اقبال کمتری برخوردار بوده است. با بررسی معدود آثارِ باقی­مانده از مورخان اسماعیلی­مذهب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مقایسه تحلیلی نحوه انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخی (منابع تاریخی منتخب: مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن‌هشام و تاریخ طبری)
مقایسه تحلیلی نحوه انعکاس غزوه بنی قینقاع در قرآن کریم و منابع تاریخی (منابع تاریخی منتخب: مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن‌هشام و تاریخ طبری)

بهمن زینلی؛ محمد صادق حسینی کجانی

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 53-75

https://doi.org/10.22051/hph.2019.20742.1236

چکیده
   رسول خدا (ص) پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، با چالش­ها متعددی در این شهر مواجه شدند. از جمله چالش­های حکومت نوپای اسلامی در مدینه که از سال دوم آغاز گردید، تقابل قبایل یهود ساکن در مدینه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی
تحلیل مطالبات زنان تهران در دورة پهلوی دوم (1320-1332ش.) براساس عرایض مجلس شورای ملی

سیدمحمود سادات؛ فرزانه عامری

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 77-105

https://doi.org/10.22051/hph.2018.18648.1182

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر شناخت وضعیت مطالبات زنان تهران و دغدغه‌های آنان با تحلیل عرایض آنان در بازة زمانی1320 تا 1332ش است. همچنین درصدد شناخت واکنش زنان تهران نسبت به اتفاقات سیاسی و پاسخگویی به این پرسش است که ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ایده ای پارادایمی در نقدِ عقلِ تاریخی در اسلام
ایده ای پارادایمی در نقدِ عقلِ تاریخی در اسلام

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ سعید موسوی سیانی

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 107-129

https://doi.org/10.22051/hph.2019.18850.1191

چکیده
  اگر بپذیریم که هرگونه تفسیر از میراث اندیشگی اسلام بر یک چارچوب از انگاره‌ها و مفاهیم، که عنوان عقل تاریخی می­گیرد، مبتنی است؛ در آن صورت تداوم ساختار این عقل تاریخی زمینه‌سازِ ناکارآمدیِ روایت‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ نگری و منابع تاریخ‌نگاری مسعودی (346-280هـ.ق) در کتاب التنبیه والاشراف
تاریخ نگری و منابع تاریخ‌نگاری مسعودی (346-280هـ.ق) در کتاب التنبیه والاشراف

حسن مجربی؛ علی غلامی فیروزجائی؛ عباسعلی محبی فر

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22051/hph.2018.19544.1204

چکیده
  اگرچه بررسی کارنامۀ تاریخ‌نگاری مسعودی، منحصر در کتاب التنبیه و الاشراف نمی‌باشد اما می‌توان گفت شاکلة اصلی تاریخ‌نگاری وی را دربر می‌گیرد. مسعودی مورخ برجستة سده‌های سوم و چهارم هجری، یکی از بنیان‌گذاران ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازشناسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت روان براساس مقایسة نسخ خطی دفاتر تحریر«لوای روان» در دو مقطع 998 و 1139ق/1590 و 1727م
بازشناسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت روان براساس مقایسة نسخ خطی دفاتر تحریر«لوای روان» در دو مقطع 998 و 1139ق/1590 و 1727م

میرصمد موسوی؛ سیمین ستایش

دوره 28، شماره 21 ، اردیبهشت 1397، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22051/hph.2019.18847.1190

چکیده
  فقدان منابع در حوزة تاریخ اجتماعی ایران، آگاهی­های مورخان این حوزه از تاریخ ایران را محدود نموده است. در چنین شرایطی اسناد با توجه به جایگاهی که در میان منابع مکتوب تاریخی دارند، می­توانند تکیه­گاه ...  بیشتر