دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجری
بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجری

نیما باقری؛ مریم عزیزیان؛ لیلا نجفیان رضوی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 13-41

https://doi.org/10.22051/hph.2020.27520.1378

چکیده
  مراحل اولیۀ فتوح، تأثیر فراوانی بر ادوار بعدی حکومت اسلامی داشت. این امر زمینۀ توجه مسلمانان به فتوحات را فراهم آورد که یکی از نتایج آن ذکر اخبار فتوح در متون تاریخی بود. به‌دلیل نزدیکی زمانی، طرح فتوح ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روش و بینش تاریخ‌نگاری گریگور یقیکیان در کتاب شوروی و جنبش ‌‌جنگل
روش و بینش تاریخ‌نگاری گریگور یقیکیان در کتاب شوروی و جنبش ‌‌جنگل

عباس پناهی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22051/hph.2020.28981.1404

چکیده
  اغلب گزارش‌هایی که مجاهدان ‌‌جنگلی یا شاهدان این جنبش‌‌ نوشته‌اند، از نظر نگرش و بینش به‌گونه‌ای در دسته‌بندی‌های موافق یا مخالف جنبش جنگل قرار دارند؛ درحالی‌که یقیکیان با وجود ارائۀ گزارشی دقیق ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی
بینش و روش تاریخ‌نگاری محمود حسینی، منشی جامی

ناصر خاوری؛ محمد سرور مولایی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 65-93

https://doi.org/10.22051/hph.2020.26032.1351

چکیده
  محمود حسینی، منشی جامی، مورخ آغاز سلسلۀ درانیان، با تحریر کتاب مستطاب تاریخ احمدشاهی نقش مهمی در ثبت و ضبط وقایع و رخدادهای تاریخی این دورۀ سرنوشت‌ساز افغانستان ایفا کرد. ارجاعات متعدد و اقتباس از داده‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نسبت تاریخ و ترقی در سفرنامۀ میرزاصالح شیرازی؛ نخستین بارقه‌های تاریخ تطبیقی در عصر قاجار
نسبت تاریخ و ترقی در سفرنامۀ میرزاصالح شیرازی؛ نخستین بارقه‌های تاریخ تطبیقی در عصر قاجار

ابولفضل دلاوری؛ سید محمد صادق ماجدی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22051/hph.2020.27863.1387

چکیده
  سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی حاوی روایتی نسبتاً مفصل از تاریخ غرب، به‌ویژه کشورهای روسیه، انگلستان و عثمانی است. هدف این پژوهش جست‌وجوی دلالت‌‌های صریح و ضمنی نهفته در این بخش از سفرنامه، و سؤال مشخص ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی
اهمیت نزهةالقلوب در تبیین جغرافیای تاریخی و تعیین جای‌نام‌‌‌های کردستان دورۀ ایلخانی

محسن رحمتی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 117-139

https://doi.org/10.22051/hph.2020.31506.1440

چکیده
  در دوران ایلخانی، بخش غربی ایالت جبال، در اسناد دیوانی، زیر عنوان کردستان قرار گرفت. نزهةالقلوب نخستین متنی است که اطلاعات مشروح و بسیار گرانبها دربارۀ جغرافیای تاریخی کردستان ارائه می‌دهد. در فهرستی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خوانش هرمنوتیکی نام‌‌گزینی منابع تاریخ ایران اسلامی (قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری)
خوانش هرمنوتیکی نام‌‌گزینی منابع تاریخ ایران اسلامی (قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری)

زهرا علیزاده بیرجندی؛ سمیه پورسلطانی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 141-163

https://doi.org/10.22051/hph.2020.29739.1415

چکیده
  در میان مؤلفه‌‌های هویتی یک متن تاریخی، عنوان اثر جایگاه ویژه‌‌ای به خود اختصاص داده است. نام هر اثر تاریخی، عامل تمایز و شناسایی آن از دیگر آثار و معیار معرفی مضامین مندرج در آن است. انجام مطالعات در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رمزنگاری در دورۀ قاجار؛ گذر از رمزنگاری سنتی به رمزنگاری نوین
رمزنگاری در دورۀ قاجار؛ گذر از رمزنگاری سنتی به رمزنگاری نوین

صمد کاوسی رکعتی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 165-187

https://doi.org/10.22051/hph.2020.32381.1456

چکیده
  از زمان‌‌های دور برای ارسال پیغام‌‌های محرمانه بین جوامع بشری، ارتباطات رمزی وجود داشته است. در تاریخ ایران نیز رمزنویسان از اقلام رمزی زیادی استفاده کرده‌اند. بعد از پدیدآمدن تلگراف، اقلام رمزی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عوامل توجه تاریخ‌نگاران ایرانی به شعر حافظ شیرازی و کارکردهای آن در متون تاریخی(از تیموریان تا قاجاریه 14- 9هـ.ق)
عوامل توجه تاریخ‌نگاران ایرانی به شعر حافظ شیرازی و کارکردهای آن در متون تاریخی(از تیموریان تا قاجاریه 14- 9هـ.ق)

محمد کشاورز بیضایی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 189-211

https://doi.org/10.22051/hph.2020.27225.1373

چکیده
  شعر به‌مثابۀ ابزاری مؤثر و سودمند، حضوری گسترده در متون تاریخی ایرانیان داشته و کارکردهای گوناگونی را در بیان روایت، عهده‌دار شده است. حافظ، حافظۀ تاریخی و ایرانی ماست و از زمرۀ شاعرانی که برخی از اشعارش، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)
تحلیل تاریخ‌نگاری محلی ایران پسامشروطه (1336-1324هـ.ق)

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22051/hph.2020.30380.1422

چکیده
  تاریخ‌نگاری محلی دورۀ قاجار، تحت تأثیر تحولات سیاسی‌اجتماعی این دوره دگرگونی‌هایی یافت. این پژوهش با معرفی 6 اثر از ‌تاریخ‌نگاری محلی پسامشروطه، سه شاخص را در آنها بررسی می‌کند: ملی‌گرایی (باستان‌گرایانه)؛ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آیا رشتۀتاریخ در ایران با بحران روبه‌رو است؟
آیا رشتۀتاریخ در ایران با بحران روبه‌رو است؟

علیرضا ملایی توانی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 231-255

https://doi.org/10.22051/hph.2020.24636.1325

چکیده
  چندی است که در رشته‌‌های گوناگون علوم انسانی از «وضعیت بحرانی» سخن گفته می‌‌شود. در دانش تاریخ نیز بحث‌‌های مشابهی مطرح شده و از ضرورت تغییر و اصلاحات سخن گفته شده است. بنابراین، مسئله این است ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان
واکاوی رویکرد تاریخ‌پژوهان معاصرتاجیکستان به حکومت سامانیان

جواد هروی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 257-279

https://doi.org/10.22051/hph.2020.30691.1424

چکیده
  بررسی تاریخ‌پژوهی کشورهای همسایۀ ایران و نحوۀ نگریستن آنها به میراث و تاریخ مشترک گذشته، زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگوی علمی بین متفکران کشورهاست. مقالۀ حاضر با بررسی و تحلیل رویکرد تاریخ‌پژوهان تاجیکستان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر تبشیر بر انگاره‌سازی اسلام‌شناسان انگلیسی‌زبان از پیامبر اسلام(ص)
تأثیر تبشیر بر انگاره‌سازی اسلام‌شناسان انگلیسی‌زبان از پیامبر اسلام(ص)

یاسمن یاری؛ علی محمد ولوی

دوره 29، شماره 24 ، دی 1398، صفحه 281-306

https://doi.org/10.22051/hph.2020.31207.1433

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا تأثیر تبشیر را بر انگاره‌‌های ساخته‌شدۀ اسلام‌‌شناسان انگلیسی‌‌زبان، از پیامبر اسلام در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بررسی کند. این پژوهش سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که ...  بیشتر