دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
تأثیر گفتمان ملی‌گرایی بر بازنمایی ایران ‌باستان در تاریخ‌نگاری جدید دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی نامۀ‌ خسروان جلال‌الدین‌ میرزا قاجار)
تأثیر گفتمان ملی‌گرایی بر بازنمایی ایران ‌باستان در تاریخ‌نگاری جدید دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی نامۀ‌ خسروان جلال‌الدین‌ میرزا قاجار)

محمد امیر احمدزاده؛ محمد نیازی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22051/hph.2019.24484.1320

چکیده
  نخستین بازتاب‌ها از گفتمان ملی‌گرایی و تلاش برای صورت‌بندی تاریخی متناسب با آن، از اواسط سلسلۀ قاجار در ایران شکل ‌گرفت. تجددخواهان این دوره، ایدئولوژی ملی‌گرایی را مهم‌ترین نشانۀ قدرت دولت‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اخبارالطوال و برآمدن عباسیان: نمونه‌ای از روایت مدنظر عباسیان
اخبارالطوال و برآمدن عباسیان: نمونه‌ای از روایت مدنظر عباسیان

محمد احمدی منش

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22780.1278

چکیده
  شیوۀ به قدرت رسیدن عباسیان و تأثیری که این فرایند، بر منابع تاریخی گذاشته، مسئلۀ کلی این مقاله است. فرض اصلی مقالۀ حاضر این است که روایت اخبارالطوال رویکردی است آگاهانه با روایتی منسجم و هدفدار از برآمدن ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ
تاریخ‌نگری اسماعیلیان؛ مؤلفه‌های فلسفۀ نظری تاریخ

علی بابایی سیاب؛ فاطمه جان احمدی؛ سیّد هاشم آقاجری

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22849.1283

چکیده
  در این پژوهش تلاش می‌‌شود با بررسی جهان‌شناسی ارائه‌‌‌شده در الهیات فلسفی اسماعیلیان، ضمن تحقیق در دیدگاه متفکران اسماعیلی‌‌مذهب به تاریخ بشر، به سؤالات مطرح‌شده در حوزۀ فلسفۀ نظری تاریخ از نقطه‌‌نظر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل روایات معجم‌الصحابه دربارۀ خلفای راشدین با الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
تحلیل روایات معجم‌الصحابه دربارۀ خلفای راشدین با الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

زهره باقریان؛ محمد علی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22051/hph.2019.27594.1379

چکیده
  ز منظر تاریخِ اکنون ، این پیش فرض که متون تاریخی را صرفا ذهنیت پدیدآورنده ی آنها سمت و سو می دهد ،ناپذیرفتنی است زیرا میان متن موجود و ساختارها و فرآیند های سیاسی و مذهبی رابطه ای وجود دارد . بنابراین هر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
یک رویداد، یک مورخ، سه روایت تحلیل انتقادی روایت‌های کسروی از قیام شیخ محمد خیابانی
یک رویداد، یک مورخ، سه روایت تحلیل انتقادی روایت‌های کسروی از قیام شیخ محمد خیابانی

اسماعیل حسن زاده

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22821.1281

چکیده
  قیام‌‌های‌‌ پسامشروطه موضوع خوبی برای اظهارنظرها و روایت‌‌های متفاوت، متعارض و متقارب فعالان و ناظران سیاسی است. هریک از آنها از زاویۀ ‌‌دید، ساخت‌ ذهنی، ایدئولوژی، مصالح گروهی و ملی بدان نگریسته ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ‌نویسی مکی: کنشگری سیاسی، قهرمان‌گرایی و نسبت آن با حرفۀ تاریخ‌نویسی
تاریخ‌نویسی مکی: کنشگری سیاسی، قهرمان‌گرایی و نسبت آن با حرفۀ تاریخ‌نویسی

یعقوب خزائی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22051/hph.2019.23287.1295

چکیده
  حسین مکی کنشگر فعال سیاسی است که با باور به نظریۀ قهرمان تاریخ نوشته است. پژوهش حاضر نسبت کنشگری سیاسی مکی با حرفۀ تاریخ‌نویسی او را بررسی می‌کند و بر این فرضیه استوار است که باور به قهرمان و تغییر قهرمانان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی نحو روایی و مدل کنشگران در روایت اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد 1332
بررسی نحو روایی و مدل کنشگران در روایت اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد 1332

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 137-157

https://doi.org/10.22051/hph.2019.22349.1267

چکیده
  کودتای 28 مرداد 1332 یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است که به رغم گذشت نزدیک به شش دهه از آن، هنوز محل بحث و نزاع‌های مختلف است. همین اختلاف آرا و دیدگاه منجربه ارائۀ روایت‌‌های گوناگون و متضادی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رعایت استانداردهای نشر مؤسسۀ بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی رشتۀ تاریخ
رعایت استانداردهای نشر مؤسسۀ بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی رشتۀ تاریخ

سیدمحمود سادات بیدگلی؛ محمد جمالو

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 159-184

https://doi.org/10.22051/hph.2019.24912.1331

چکیده
  مقالات فارسی منتشرشده در حوزه‌های علوم مختلف و انتشار آن به‌صورت چاپی و الکترونیک، از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند. قواعد حاکم بر نگارش و نشر مقاله در مجلات علمی ایران درحالی‌که از تشابهات ساختاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل مقایسه‌ای مولفه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ دیاربکریه و عالم‌آرای امینی با تکیه مسئله تقدیرگرایی
تحلیل مقایسه‌ای مولفه‌های تاریخ‌نگاری در تاریخ دیاربکریه و عالم‌آرای امینی با تکیه مسئله تقدیرگرایی

مسلم سلیمانی یان

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22051/hph.2019.23430.1297

چکیده
  فهم وقایع تاریخی بدون شناخت اندیشه‌ای که در پس رویدادها نهفته است، امکان‌پذیر نیست. این نوع نگرش منوط به فهم دانش و بینش مورخ است و شناخت واقعۀ تاریخی بدون شناخت نظرگاه مورخ، غیرممکن است. تاریخ‌نگری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ممیزات و نوآوری‌های تاریخ‌نویسی عبدالحسین خاتون‌آبادی در عرصۀ تاریخ‌نگاری ایران صفوی
ممیزات و نوآوری‌های تاریخ‌نویسی عبدالحسین خاتون‌آبادی در عرصۀ تاریخ‌نگاری ایران صفوی

مقصودعلی صادقی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 211-233

https://doi.org/10.22051/hph.2019.24683.1327

چکیده
  عبدالحسین خاتون‌آبادی نویسندۀ وقایع‌السنین و الاعوام در تاریخ‌نگاری خود روش یا روش‌هایی را به‌ کار برده  است که با شیوۀ دیگر همتایان تاریخ‌نگار خود تا اندازه‌ای دیگرگونه است. او از یک‌سو در گزینش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای
مسئلۀ عاملیت سیاسی فرودستان در تاریخ فرهنگی؛ یک مطالعۀ مقایسه‌‌ای

ابوذر فتاحی زاده؛ محمدجواد عبدالهی

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22051/hph.2019.23120.1291

چکیده
  در تاریخ فرهنگی کلاسیک، نخبگان، کارگزارانِ فرهنگ و سیاست محسوب می‌‌شدند؛ ازاین‌رو در این نوع تاریخ‌‌نگاری، جریان‌‌های فرهنگی‌سیاسی برآمده از مردمان عادی را مستقل از فرهنگ تولیدیِ نخبگان نمی‌‌دانستند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازآفرینی خویشتن: مواجهه‌ای فلسفی با تاریخ‌نگاری هویت فرهنگی
بازآفرینی خویشتن: مواجهه‌ای فلسفی با تاریخ‌نگاری هویت فرهنگی

حسین مصباحیان

دوره 29، شماره 23 ، تیر 1398، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22051/hph.2019.25018.1334

چکیده
  این مقاله با به پرسش‌کشیدن تاریخ‌نگاری هویت فرهنگی نشان می‌دهد که هویت، سه سطح به هم پیوسته دارد: فردی، ملی (با شاخصۀ فرهنگی در دنیای امروز) و انسانی. در سطح نخست، فرد باید بتواند شمرده شود و شمرده‌شدن ...  بیشتر