دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
آسیب‌شناسی «بیان مسئله» در پژوهش‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ)
آسیب‌شناسی «بیان مسئله» در پژوهش‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ)

محمد تقی ایمان پور؛ حسن رمضان پور

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 15-38

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35854.1517

چکیده
  یکی از اجزای اصلی و در واقع رکن اساسی پژوهش که از آن طریق پژوهشگر به توضیح مسئلۀ پژوهش می‌پردازد، «بیان مسئله» است. به‌دلیل نبودِ تعریف درست از «بیان مسئله» و نیز خلط آن با دیگر اجزای پژوهش، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نسبت‌سنجی میان زمان نگارش و موضوعات ردیه‌نگاری‌های شیعیان (تا نیمۀ اول قرن پنجم هجری)
نسبت‌سنجی میان زمان نگارش و موضوعات ردیه‌نگاری‌های شیعیان (تا نیمۀ اول قرن پنجم هجری)

مهدیه پاکروان؛ علیمحمد ولوی؛ سعید طاوسی مسرور

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22051/hph.2020.29445.1407

چکیده
  اگرچه عموم ردیه‌نویسی‌های متقدم ازمیان‌رفته‌اند، بررسی نام‌های این نگاشته‌ها مسیر جدیدی در اختیار محقق قرار می‌دهد تا به کشف و خوانش تاریخ فکری و جریان‌شناسی جامعۀ اسلامی بپردازد. جریان‌هایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
در باب مهم‌ترین وظیفۀ رشته‌ای مورخان
در باب مهم‌ترین وظیفۀ رشته‌ای مورخان

حسن حضرتی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22051/hph.2021.34700.1490

چکیده
  تاکنون منازعات روشی میان اهل تاریخ در ایران به‌طور جدی شکل نگرفته است؛ زیرا تسلط کافی به روش‌ها و پارادایم‌ها و نظریه‌های مختلف وجود نداشته است. آرام‌آرام پس از اشراف به روش‌های گوناگون، لازم است ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون
آناکرونیزم و ایستار دوکسایی در تاریخ‌نگاری دکتر ناصر تکمیل همایون

یعقوب خزائی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35717.1514

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی نوشته‌های دکتر ناصر تکمیل همایون، تاریخ‎پژوه و جامعه‌شناس سرآمدِ معاصر، به‌ویژه با تأکید بر آثار ایشان دربارۀ دورۀ قاجاریه می‌پردازد. اغلب نوشته‌های ایشان پژوهش‌هایی است دربارۀ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)
ضرورت توجه به دانش‌های کمکی تاریخ از منظر باستانی پاریزی (مطالعۀ موردی: جغرافیا و باستان‌شناسی)

فخری زنگی آبادی؛ علی ناظمیان فرد؛ هادی وکیلی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 109-131

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35118.1501

چکیده
  محمدابراهیم باستانی پاریزی (1393-1304) از معدود پژوهشگرانی است که در عرصۀ مطالعات تاریخی از سبک ویژه و منحصربه‌فردی برخوردار است؛ در این سبک، اتکا به دانش‌های کمکی تاریخ وجه بارز و برجسته‌ای دارد. او با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی
استفاده از شعر به‌مثابۀ منبع تاریخی؛ بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری‌ روادیان آذربایجان در دیوان قطران تبریزی و منابع تاریخی اسلامی

اسماعیل شمس

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22051/hph.2021.36830.1544

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی مقایسه‌ای نحوۀ روایت تاریخ روادیان در منابع تاریخی و دیوان قطران تبریزی، شاعر دربارِ شماری از فرمانروایان این سلسله، به بررسی تطبیقی این روایت‌ها در یک دورۀ تاریخی مشخص می‌پردازد. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل ساختار روایت‌ در خاطرات روزنگاشت قهرمان میرزا عین‌السلطنه
تحلیل ساختار روایت‌ در خاطرات روزنگاشت قهرمان میرزا عین‌السلطنه

سمیه عباسی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 155-177

https://doi.org/10.22051/hph.2021.33801.1473

چکیده
  قهرمان‌میرزا عین‌السلطنه، از نوادگان محمدشاه را می‌توان در زمرۀ مهمترین افراد خاطره‌نگار عصر قاجاری دانست. او از یازده سالگی خاطره‌نویسی را شروع کرد و تا یک ماه پیش از فوت ادامه داد. توصیف دقیق بسیاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی تاریخ پیشدادیان در جامع‌‌التواریخ و مجمع‌‌التواریخ
مطالعۀ تطبیقی تاریخ پیشدادیان در جامع‌‌التواریخ و مجمع‌‌التواریخ

محمدرضا غیاثیان

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 179-204

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35580.1511

چکیده
  در میان تاریخ‌نامه‌‌های متعددی که در دورۀ ایلخانی، تاریخ پیشدادیان را روایت کرده‌‌اند، جامع‌‌التواریخ رشیدالدین ویژگی‌‌های منحصربه‌فردی دارد که در آثار پیشینیان دیده نمی‌‌شود. یک قرن پس از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقد روایت اعظام‌الوزاره از دلایل اعدام ثقه‌الاسلام شهیدی خوانساری بر پایۀ اسناد نویافته
نقد روایت اعظام‌الوزاره از دلایل اعدام ثقه‌الاسلام شهیدی خوانساری بر پایۀ اسناد نویافته

مسعود کثیری

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 205-237

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35074.1500

چکیده
  پیچیدگی شرایط اجتماعی و سیاسی ایران پس از دوران مشروطه، منجر به ظهور طبقات جدیدی در قدرت‌های منطقه‌ای و ضعف و نبودِ اقتدار قدرت مرکزی و بروز آشوب‌ها و ناامنی‌های شدیدی شد که در نهایت با بروز قحطی بزرگ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نگاهی دوبارۀ به کارنامۀ دکتر حائری (نقدی بر کتاب زندگی، آثار و اندیشه‌‌های تاریخ‌‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری)
نگاهی دوبارۀ به کارنامۀ دکتر حائری (نقدی بر کتاب زندگی، آثار و اندیشه‌‌های تاریخ‌‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری)

علیرضا ملایی توانی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 239-263

https://doi.org/10.22051/hph.2021.35166.1502

چکیده
  عبدالهادی حائری از چهره‌‌های نامدار تاریخ‌‌پژوهی معاصر ایران است که قدرت قلم و میراث فکری او تأثیری مستقیم و ماندگار بر معرفت تاریخی ایرانی برجای نهاده است. حائری نه تنها در میدان تاریخ‌‌پژوهی، بلکه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد
بازنمایی مفهوم عوام در خاطره‌نگاری‌های عصر مشروطه بر اساس نظریۀ داده‌بنیاد

فاطمه نصرالهی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ ناصر تکمیل همایون؛ هوشنگ خسروبیگی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 265-296

https://doi.org/10.22051/hph.2021.22358.1268

چکیده
  انقلاب مشروطۀ ایران که انقلابی برای برپایی قانون و برابری عموم بود، از جمله رویدادهایی است که می‌توان به ناگفته‌های آن در تأثیری که بر نوع نگاه به عامۀ مردم داشت، از دل خاطرات خودنوشتۀ طبقۀ مسلط و متوسط ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ جایگزین و کارکرد آن در همگانی ‏سازی ‏تاریخ
تاریخ جایگزین و کارکرد آن در همگانی ‏سازی ‏تاریخ

مرتضی نورائی؛ زهره رضایی

دوره 30، شماره 26 ، دی 1399، صفحه 297-320

https://doi.org/10.22051/hph.2021.34449.1486

چکیده
  اهمیت تاریخ‌نگاری و تأثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، ضرورت همگانی‏ سازی‏ آن‌ را در سطح عمومی آشکار می‌کند. محققان برای پاسخ‌گویی به این نیاز، راه‌کارهایی اندیشیده‌اند؛ ...  بیشتر