دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
سیف آزاد و تاریخ‌‌نگری نژادی مبتنی‌بر آریایی‌‌گرایی
سیف آزاد و تاریخ‌‌نگری نژادی مبتنی‌بر آریایی‌‌گرایی

حسین آبادیان

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 11-31

https://doi.org/10.22051/hph.2023.43625.1666

چکیده
  مقالۀ حاضر مبادی و نتایج تاریخ‌‌نگری ایران مبتنی‌بر نظریۀ برتری نژادی برخاسته از ایدئولوژی آریایی‌‌گرایی را بررسی و نقد می‌کند و انگیزه‌‌های شکل‌‌گیری این اندیشه و پیامدهای آن را به بحث می‌‌گذارد. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رابطۀ تاریخ‌‌نگاری با قدرت در گفتمان اسماعیلی مطالعۀ موردی: دولت فاطمیان
رابطۀ تاریخ‌‌نگاری با قدرت در گفتمان اسماعیلی مطالعۀ موردی: دولت فاطمیان

علی بابایی سیاب

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42231.1640

چکیده
  تاریخ‌‌نگاری اسماعیلیان به‌دلیل ابتنا بر فلسفۀ نظری خاص خود در برخی جنبه‌‌های نگرشی مانند عامل محرک تاریخ، الگوی حرکت تاریخی و اندیشۀ پیشرفت در تاریخ با جریان مسلط تاریخ‌‌نگاری سنتی دارای تفاوت‌‌هایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌‌نگاشته‌‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس
بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌‌نگاشته‌‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس

عبدالرحمن حسنی فر؛ علیرضا ملایی توانی؛ سعید نجار

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22051/hph.2021.36731.1542

چکیده
  ناکامی‌‌های عراق در جبهه‌‌های جنگ علیه ایران از سویی و طبیعت خشونت‌‌طلب حکومت بعثی عراق از سویی دیگر باعث شد حکومت این کشور به گروهی از قربانیان جنگ، یعنی اسرای جنگی بیشترین خشونت را برای اعمال قدرت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
میراث پیشافلسفی یونان باستان و تأثیر آن در فرجام‌نگری زرتشتی
میراث پیشافلسفی یونان باستان و تأثیر آن در فرجام‌نگری زرتشتی

سید توفیق حسینی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42183.1639

چکیده
  کهن‌‌ترین مکاشفات آخرت‌‌شناسانۀ دین زرتشت را می‌‌توان در سروده‌‌های خود زرتشت یعنی در گاهان بازیافت که در آن تصویری از آینده با دورنمایی روشن از پیروزی راستی بر دروغ به شرح آمده است. هرچند بنا به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
درآمدی بر دوره‌بندی موضوعی و بوم‌محور از تاریخ ایران
درآمدی بر دوره‌بندی موضوعی و بوم‌محور از تاریخ ایران

حسن حضرتی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 105-133

https://doi.org/10.22051/hph.2023.43510.1663

چکیده
  مسئلۀ اصلی جستار حاضر این است که فارغ از دوره‌بندی‌های اروپامحور، آیا می‌توان یک دوره‌بندی بوم‌محور از تاریخ ایران ارائه کرد. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، ضمن ردّ دوره‌بندی‌های اروپامحور، می‌کوشد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
منبع‌شناسی پرسیکای کتسیاس: در جست‌وجوی منابع ایرانی
منبع‌شناسی پرسیکای کتسیاس: در جست‌وجوی منابع ایرانی

روزبه زرین کوب؛ علی رمضان دماوندی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 135-157

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42885.1652

چکیده
  موضوع منابع ایرانی استفاده‌شدۀ کتسیاس، در طول دو سدۀ گذشته همواره محل مناقشه بوده است. این منابع در دو گروه مکتوب و روایی، قابل مطالعه هستند. موضوع استفادۀ احتمالی کتسیاس از منابع ایرانی در این پژوهش، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رویکرد و روایت مورخان دورۀ نادر در قبال سلسلۀ صفویه
رویکرد و روایت مورخان دورۀ نادر در قبال سلسلۀ صفویه

علی سالاری شادی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42870.1651

چکیده
  مورخان رسمی اغلب بخشی از حاکمیت و نوشته‌های آن‌ها مبیّن سیاست‌‌های نظام حاکم بوده و معمولاً می‌‌کوشند تا روایتی مطابق با نگرش‌‌های حکومت ارائه کنند. در این میان مورخان رسمی دورۀ افشاریه به‌دلیل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تاریخ میان‌رشته‌ای و جایگاه آن در پژوهش‌های تاریخی
تاریخ میان‌رشته‌ای و جایگاه آن در پژوهش‌های تاریخی

سمیه عباسی؛ هاشم ملکشاهی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 183-220

https://doi.org/10.22051/hph.2023.41535.1626

چکیده
  حامیان «تاریخ میان‌رشته‌ای» با طرح این دیدگاه که رویکردهای اکتشافی‌ـ‌توصیفی به‌عنوان روش ‌اصلی در پژوهش‌های تاریخی دیگر پاسخ‌گوی یک پرسش، حل یک مسئله یا پرتوافکنی بر حل یک موضوع پیچیدۀ جوامع ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
امتناع منابع و مسئلۀ ابداع: مطالعۀ موردی در باب نحوۀ بازسازی حیات گروه‌‌های فرودست در تاریخ فرهنگی جدید
امتناع منابع و مسئلۀ ابداع: مطالعۀ موردی در باب نحوۀ بازسازی حیات گروه‌‌های فرودست در تاریخ فرهنگی جدید

محمدجواد عبدالهی

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42589.1647

چکیده
  فرهنگ گروه‌‌های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می‌‌شود تا کمبود اسناد بی‌‌واسطه دربارۀ رفتار و نگرش‌های افراد فرودست در گذشته، به مهم‌ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آسیب‌شناسی پیشینۀ پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشتۀ تاریخ)
آسیب‌شناسی پیشینۀ پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعۀ موردی: پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشتۀ تاریخ)

صهیب محمدی نوسودی؛ محمد تقی ایمان پور

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 245-272

https://doi.org/10.22051/hph.2023.42829.1649

چکیده
  هر کار پژوهشی بر پژوهش‌ها و آثار پیش از خود متکی است و اساساً هدف از انجام برخی کارهای پژوهشی، تکمیل و پرکردن نقاط کور کارهای پیشین است، لذا شناخت و آگاهی از آثار و کارهای پژوهشی پیشینیان دررابطه‌با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی چگونگی حاشیه‌‌رانی انگاره‌‌های تصوف در کتاب الامالی شیخ صدوق
بررسی چگونگی حاشیه‌‌رانی انگاره‌‌های تصوف در کتاب الامالی شیخ صدوق

لیلا نجفیان رضوی؛ محمد نویدفر

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 273-298

https://doi.org/10.22051/hph.2023.40684.1612

چکیده
  برخی از ابعاد سفر مهم شیخ صدوق به نیشابور در سال 367 هجری که به اقامت او در این شهر و برگزاری مجالس املا حدیث به‌مدت بیش از یک سال انجامید، کمتر مدنظر پژوهشگران قرار گرفته ‌‌است. سفری که با نفوذ روبه‌رشد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی چگونگی بازتاب جنگ بدر در متون مستشرقان انگلیسی‌زبان دورۀ ویکتوریایی
بررسی چگونگی بازتاب جنگ بدر در متون مستشرقان انگلیسی‌زبان دورۀ ویکتوریایی

یاسمن یاری

دوره 32، شماره 29 ، فروردین 1401، صفحه 299-317

https://doi.org/10.22051/hph.2023.43522.1664

چکیده
  انگارۀ اسلام دین شمشیر، در جهان امروز معتقدان فراوانی دارد. بخش زیادی از فرایند تولید این انگاره، با اهمیتی که نویسندگان سده‌‌های نخستین اسلامی به غزوات رسول اکرم(ص) دادند، در سیرۀ پیامبر(ص) برجسته‌سازی ...  بیشتر